Geert Janssens, hoofdeconoom van VKW Metena, berekent op basis van cijfers van de OESO dat de loonkosten in de Belgische private sector van 2011 tot 2013 met 8,8 procent zal stijgen. De loonkostenhandicap komt daarmee op bijna 9 procent. Nog eens 50.000 banen komen daarmee op de helling te staan.

Dat de Belgische loonkosten de komende twee jaar sneller zullen stijgen dan die van onze drie voornaamste handelspartners, Duitsland, Frankrijk en Nederland, is volgens de OESO te wijten aan de automatische doorrekening van de inflatie in de lonen. Onze loonlasten nemen dus niet af.

Voor het Belgische concurrentienadeel werd de afgelopen jaren gewezen naar de zeer sterke loonmatiging in Duitsland. Maar de lonen zijn daar nu door de grote arbeidskrapte het sterkst gestegen sinds 18 jaar.

Die krapte is structureel, dus bestaat de kans dat de Duitse loonkosten de komende jaren sneller zullen stijgen dan we het afgelopen decennium gewoon zijn geweest. De Belgische loonkostenhandicap dreigt echter toch nog verder toe te nemen. De loonkostenhandicap, gemeten sinds 1996 en gecorrigeerd voor productiviteit, bedroeg eind 2010 6,7 procent en zou in de periode 2011 - 2013 nog verder oplopen met 2,2 procentpunten. Eind 2013 zou de handicap 8,9 procent bedragen.

Werkgevers en werknemers slachtoffer
Dat zal zwaar wegen voor zowel de Belgische bedrijven als voor de werknemers. Voor de bedrijven omdat zij met een meerkost geconfronteerd worden. Bedrijven zien hun concurrentiepositie aangetast. In het verleden bestond de oplossing erin te anticiperen door de productiviteit nog verder op te voeren en/of door arbeidsintensieve taken te delokaliseren.

In beide gevallen gaan er jobs verloren. En dus zijn ook de werknemers het kind van de rekening, door een lagere werkgelegenheidsgraad en hogere werkloosheid. Uitgaande van de nieuwe OESO-cijfers zou de handicap tegen eind 2013 verder oplopen tot 11,8 miljard euro. Daarmee zou de Belgische economie nog eens bijkomend aan 50.000 jobs verzaken.

Rentabiliteit
Voor sommige sectoren zal deze stijging van de loonkostenhandicap zwaarder doorwegen dan voor andere. Gemiddeld bedraagt het aandeel van de loonkosten in de toegevoegde waarde van bedrijven 60 procent. Voor de sector van de 'auto- en transportmiddelen' loopt dit echter op tot 75 procent.

De verwachte toename van de loonkosten in de periode 2011-2013 zal gemiddeld bijna een vijfde van de bedrijfswinst van 2010 afromen. In de 'bouw', de 'machinebouw' alsook 'auto- en transportmiddelen' beloopt dit aandeel om en bij 30 procent.

Hoewel het slechts om een indicatie gaat, tonen deze cijfers aan dat sommige sectoren meer onder druk zullen staan om hun verkoopprijzen en/of marges te verhogen dan andere. Vaak is dan een veel gekozen alternatief besparen op arbeid en de delokalisatie van arbeidsintensieve productie. (SD)

Geert Janssens, hoofdeconoom van VKW Metena, berekent op basis van cijfers van de OESO dat de loonkosten in de Belgische private sector van 2011 tot 2013 met 8,8 procent zal stijgen. De loonkostenhandicap komt daarmee op bijna 9 procent. Nog eens 50.000 banen komen daarmee op de helling te staan. Dat de Belgische loonkosten de komende twee jaar sneller zullen stijgen dan die van onze drie voornaamste handelspartners, Duitsland, Frankrijk en Nederland, is volgens de OESO te wijten aan de automatische doorrekening van de inflatie in de lonen. Onze loonlasten nemen dus niet af.Voor het Belgische concurrentienadeel werd de afgelopen jaren gewezen naar de zeer sterke loonmatiging in Duitsland. Maar de lonen zijn daar nu door de grote arbeidskrapte het sterkst gestegen sinds 18 jaar. Die krapte is structureel, dus bestaat de kans dat de Duitse loonkosten de komende jaren sneller zullen stijgen dan we het afgelopen decennium gewoon zijn geweest. De Belgische loonkostenhandicap dreigt echter toch nog verder toe te nemen. De loonkostenhandicap, gemeten sinds 1996 en gecorrigeerd voor productiviteit, bedroeg eind 2010 6,7 procent en zou in de periode 2011 - 2013 nog verder oplopen met 2,2 procentpunten. Eind 2013 zou de handicap 8,9 procent bedragen. Werkgevers en werknemers slachtoffer Dat zal zwaar wegen voor zowel de Belgische bedrijven als voor de werknemers. Voor de bedrijven omdat zij met een meerkost geconfronteerd worden. Bedrijven zien hun concurrentiepositie aangetast. In het verleden bestond de oplossing erin te anticiperen door de productiviteit nog verder op te voeren en/of door arbeidsintensieve taken te delokaliseren. In beide gevallen gaan er jobs verloren. En dus zijn ook de werknemers het kind van de rekening, door een lagere werkgelegenheidsgraad en hogere werkloosheid. Uitgaande van de nieuwe OESO-cijfers zou de handicap tegen eind 2013 verder oplopen tot 11,8 miljard euro. Daarmee zou de Belgische economie nog eens bijkomend aan 50.000 jobs verzaken. Rentabiliteit Voor sommige sectoren zal deze stijging van de loonkostenhandicap zwaarder doorwegen dan voor andere. Gemiddeld bedraagt het aandeel van de loonkosten in de toegevoegde waarde van bedrijven 60 procent. Voor de sector van de 'auto- en transportmiddelen' loopt dit echter op tot 75 procent. De verwachte toename van de loonkosten in de periode 2011-2013 zal gemiddeld bijna een vijfde van de bedrijfswinst van 2010 afromen. In de 'bouw', de 'machinebouw' alsook 'auto- en transportmiddelen' beloopt dit aandeel om en bij 30 procent. Hoewel het slechts om een indicatie gaat, tonen deze cijfers aan dat sommige sectoren meer onder druk zullen staan om hun verkoopprijzen en/of marges te verhogen dan andere. Vaak is dan een veel gekozen alternatief besparen op arbeid en de delokalisatie van arbeidsintensieve productie. (SD)