Arbeid wordt veel duurder in België in vergelijking met het Europees gemiddelde, zo blijkt. Terwijl de gemiddelde loonkosten in de eurozone in het tweede kwartaal 2013 met 0,9 procent stijgen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, ligt die toename in ons land ruim tweemaal hoger.

De stijging van 2,2 procent op jaarbasis ligt ook ruim boven die van onze buurlanden. Frankrijk en Nederland noteren een toename met respectieveliijk 0,5 procent en 0,3 procent. Het verschil met Duitsland is kleiner. Bij de sterkhouder van de eurozone liepen de loonkosten 1,8 procent hoger op in vergelijking met het tweede kwartaal 2012. Positief voor België is dat de loonkosten in het tweede kwartaal minder fors gestegen zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar het geval was. Toen werd arbeid 2,7 procent duurder op jaarbasis.

In de eurozone liepen de loonkosten met 1,8 procent op in de industrie en met 0,7 procent in de bouwsector. In de volledige Europese Unie bedroeg de toename respectievelijk 1,7 en 0,4 procent.

Van alle lidstaten werd in het tweede kwartaal van dit jaar de sterkste toename van de loonkosten genoteerd in Estland (+7,7 procent), Littouwen (+6,5 procent) en Roemenië (+6,0 procent). Een daling werd geregistreerd in Slovenië (-5,9 procent), Cyprus (-4,6 procent), Kroatië (-0,6 procent) en Spanje (-0,3 procent). (BO)

Arbeid wordt veel duurder in België in vergelijking met het Europees gemiddelde, zo blijkt. Terwijl de gemiddelde loonkosten in de eurozone in het tweede kwartaal 2013 met 0,9 procent stijgen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, ligt die toename in ons land ruim tweemaal hoger.De stijging van 2,2 procent op jaarbasis ligt ook ruim boven die van onze buurlanden. Frankrijk en Nederland noteren een toename met respectieveliijk 0,5 procent en 0,3 procent. Het verschil met Duitsland is kleiner. Bij de sterkhouder van de eurozone liepen de loonkosten 1,8 procent hoger op in vergelijking met het tweede kwartaal 2012. Positief voor België is dat de loonkosten in het tweede kwartaal minder fors gestegen zijn dan in het eerste kwartaal van dit jaar het geval was. Toen werd arbeid 2,7 procent duurder op jaarbasis.In de eurozone liepen de loonkosten met 1,8 procent op in de industrie en met 0,7 procent in de bouwsector. In de volledige Europese Unie bedroeg de toename respectievelijk 1,7 en 0,4 procent.Van alle lidstaten werd in het tweede kwartaal van dit jaar de sterkste toename van de loonkosten genoteerd in Estland (+7,7 procent), Littouwen (+6,5 procent) en Roemenië (+6,0 procent). Een daling werd geregistreerd in Slovenië (-5,9 procent), Cyprus (-4,6 procent), Kroatië (-0,6 procent) en Spanje (-0,3 procent). (BO)