In vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar nam het Belgische bbp met 1 procent toe. Het gaat evenwel om een zogenaamde flash-raming, die dus nog kan worden herzien. Voor het eerste kwartaal is het groeicijfer van 0,4 procent bevestigd.

Volgens het INR was er in het eerste kwartaal van het jaar in alle sectoren groei, met als uitschieter de bouw (+2,2 procent tegenover het vorige kwartaal), gevolgd door de industrie (+0,5 procent) en de dienstensector (+0,2 procent). De investeringen van ondernemingen waren de belangrijkste groeimotor (+2,2 procent), net als de consumptie van de gezinnen (+0,4 procent).

De investeringen van de overheid daarentegen daalden in het eerste kwartaal met 2,9 procent. De uitvoer lag op zijn beurt 0,5 procent lager.

In het eerste kwartaal van 2014 is de binnenlandse werkgelegenheid stabiel gebleven in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal 2013 wordt een lichte toename met 0,1 procent genoteerd. In het eerste kwartaal ging de werkgelegenheid in ons land er met 0,2 procent op achteruit in vergelijking met het vierde kwartaal van 2013. (Belga/BO)

In vergelijking met het tweede kwartaal vorig jaar nam het Belgische bbp met 1 procent toe. Het gaat evenwel om een zogenaamde flash-raming, die dus nog kan worden herzien. Voor het eerste kwartaal is het groeicijfer van 0,4 procent bevestigd. Volgens het INR was er in het eerste kwartaal van het jaar in alle sectoren groei, met als uitschieter de bouw (+2,2 procent tegenover het vorige kwartaal), gevolgd door de industrie (+0,5 procent) en de dienstensector (+0,2 procent). De investeringen van ondernemingen waren de belangrijkste groeimotor (+2,2 procent), net als de consumptie van de gezinnen (+0,4 procent). De investeringen van de overheid daarentegen daalden in het eerste kwartaal met 2,9 procent. De uitvoer lag op zijn beurt 0,5 procent lager.In het eerste kwartaal van 2014 is de binnenlandse werkgelegenheid stabiel gebleven in vergelijking met het voorgaande kwartaal. In vergelijking met het eerste kwartaal 2013 wordt een lichte toename met 0,1 procent genoteerd. In het eerste kwartaal ging de werkgelegenheid in ons land er met 0,2 procent op achteruit in vergelijking met het vierde kwartaal van 2013. (Belga/BO)