Het Belgische bruto binnenlands product (bbp) nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe met 0,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, en met 1,5 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2016.

In het eerste kwartaal groeide de Belgische economie nog met 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en met 1,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016.

De ontwikkeling van de activiteit tijdens het tweede kwartaal was niet gelijklopend in de verschillende bedrijfstakken. Zo stabiliseerde, vergeleken met het voorgaande kwartaal, de toegevoegde waarde in de industrie, daalde ze licht in de bouwnijverheid (-0,1 procent) en steeg ze met 0,6 procent in de dienstensector.

De groei van het bbp werd ondersteund door de binnenlandse bestedingen. Die stegen met 0,8 procent als gevolg van de toename van de investeringen in vaste activa van de ondernemingen (+ 3,5 procent) en van de consumptieve bestedingen van de gezinnen (+ 0,5 procent).

Ook de overheidsinvesteringen liepen hoger op (+ 1,2 procent). De consumptieve bestedingen van de overheid en de investeringen van de gezinnen namen af met respectievelijk 0,1 en 0,5 procent.

Het Belgische bruto binnenlands product (bbp) nam in het tweede kwartaal van dit jaar toe met 0,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal, en met 1,5 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2016. In het eerste kwartaal groeide de Belgische economie nog met 0,6 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, en met 1,6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. De ontwikkeling van de activiteit tijdens het tweede kwartaal was niet gelijklopend in de verschillende bedrijfstakken. Zo stabiliseerde, vergeleken met het voorgaande kwartaal, de toegevoegde waarde in de industrie, daalde ze licht in de bouwnijverheid (-0,1 procent) en steeg ze met 0,6 procent in de dienstensector. De groei van het bbp werd ondersteund door de binnenlandse bestedingen. Die stegen met 0,8 procent als gevolg van de toename van de investeringen in vaste activa van de ondernemingen (+ 3,5 procent) en van de consumptieve bestedingen van de gezinnen (+ 0,5 procent). Ook de overheidsinvesteringen liepen hoger op (+ 1,2 procent). De consumptieve bestedingen van de overheid en de investeringen van de gezinnen namen af met respectievelijk 0,1 en 0,5 procent.