De prognose van het Planbureau ligt boven de verwachte groei van 1,7 procent voor de volledige eurozone.

Als de werkelijke groei overeenstemt met de prognoses van het Planbureau neemt de beroepsbevolking in ons land toe met 43.000 in 2011, en met gemiddeld 48.000 per jaar tijdens de periode 2012-2016.

Het aantal werklozen zou in 2011 afnemen met 8.000 en met 3.000 in 2012. In de periode tussen 2013 en 2016 zouden er 47.000 minder werklozen geteld worden tot een totaal aantal van 596.000 werklozen in 2016.

De werkgelegenheidsgraad, zoals die wordt gedefinieerd in het kader van de EU2020-strategie, zou stijgen van 67,6 procent in 2010 tot 69,7 procent in 2016. Ons land mikt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent tegen 2020.

Wat de inflatie betreft, houdt het Planbureau voor dit jaar rekening met een cijfer tot 3,5 procent. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de hogere grondstoffenprijzen. Zonder nieuwe schokken op de grondstoffenmarkt zal de inflatie zich op middellange termijn stabiliseren rond de 2 procent, luidt het.

Het Planbureau ziet het begrotingstekort in ons land terugvallen van -4,1 procent in 2010 tot -3,8 procent in 2011. Verwacht wordt dat de doelstelling van het Stabiliteitsprogramma voor 2011 (-3,6 procent van het bbp) bereikt wordt, 'eventueel dankzij enkele bijkomende maatregelen'.

Het tekort zou in 2012 evenwel gevoelig toenemen tot -4,4 procent van het bbp, en daarna geleidelijk afnemen tot -3,6 procent in 2016. Als er in 2015 opnieuw een evenwicht bereikt moet worden, dan moet er voor een bedrag van 17 miljard euro aan structurele saneringsmaatregelen genomen worden.

De prognose van het Planbureau ligt boven de verwachte groei van 1,7 procent voor de volledige eurozone.Als de werkelijke groei overeenstemt met de prognoses van het Planbureau neemt de beroepsbevolking in ons land toe met 43.000 in 2011, en met gemiddeld 48.000 per jaar tijdens de periode 2012-2016. Het aantal werklozen zou in 2011 afnemen met 8.000 en met 3.000 in 2012. In de periode tussen 2013 en 2016 zouden er 47.000 minder werklozen geteld worden tot een totaal aantal van 596.000 werklozen in 2016. De werkgelegenheidsgraad, zoals die wordt gedefinieerd in het kader van de EU2020-strategie, zou stijgen van 67,6 procent in 2010 tot 69,7 procent in 2016. Ons land mikt op een werkgelegenheidsgraad van 73,2 procent tegen 2020.Wat de inflatie betreft, houdt het Planbureau voor dit jaar rekening met een cijfer tot 3,5 procent. Dat heeft in de eerste plaats te maken met de hogere grondstoffenprijzen. Zonder nieuwe schokken op de grondstoffenmarkt zal de inflatie zich op middellange termijn stabiliseren rond de 2 procent, luidt het.Het Planbureau ziet het begrotingstekort in ons land terugvallen van -4,1 procent in 2010 tot -3,8 procent in 2011. Verwacht wordt dat de doelstelling van het Stabiliteitsprogramma voor 2011 (-3,6 procent van het bbp) bereikt wordt, 'eventueel dankzij enkele bijkomende maatregelen'. Het tekort zou in 2012 evenwel gevoelig toenemen tot -4,4 procent van het bbp, en daarna geleidelijk afnemen tot -3,6 procent in 2016. Als er in 2015 opnieuw een evenwicht bereikt moet worden, dan moet er voor een bedrag van 17 miljard euro aan structurele saneringsmaatregelen genomen worden.