De index die het vertrouwen van de Belgische consumenten peilt, is in juli gedaald tot -10, tegenover -7 in juni. Het is van augustus 2013 (-12) geleden dat de consument nog zo weinig vertrouwen had.

De NBB spreekt vrijdag van een 'forse terugloop'. "De reden hiervan is de forse verslechtering van de macro-economische vooruitzichten, die mogelijk het gevolg is van de aangekondigde herstructureringen en ontslagen in de grootdistributie," luidt het.

De deelindicator die de economische situatie van het land peilt staat op -1. In juni was dat nog 5. Het gaat om de laagste en eerste negatieve stand juli 2013 (-10). Voorts is de vrees voor een stijging van de werkloosheid voor de komende twaalf maanden in juli sterk toegenomen tot 'op een peil dat het afgelopen jaar bijna niet meer werd bereikt'. Die deelindicator staat op 40, de hoogste score sinds juli 2013 (48) en een evenaring van september 2013. Bij die indicator geldt de regel: hoe hoger de score hoe slechter.

De sombere vooruitzichten voor de economie lijken de persoonlijke situatie van de consumenten niet rechtstreeks te beïnvloeden. De consument verwacht zelfs dat zijn 'financiële toestand lichtjes zal verbeteren en dat zijn spaarvermogen zal toenemen'. (Belga/BO)

De index die het vertrouwen van de Belgische consumenten peilt, is in juli gedaald tot -10, tegenover -7 in juni. Het is van augustus 2013 (-12) geleden dat de consument nog zo weinig vertrouwen had.De NBB spreekt vrijdag van een 'forse terugloop'. "De reden hiervan is de forse verslechtering van de macro-economische vooruitzichten, die mogelijk het gevolg is van de aangekondigde herstructureringen en ontslagen in de grootdistributie," luidt het.De deelindicator die de economische situatie van het land peilt staat op -1. In juni was dat nog 5. Het gaat om de laagste en eerste negatieve stand juli 2013 (-10). Voorts is de vrees voor een stijging van de werkloosheid voor de komende twaalf maanden in juli sterk toegenomen tot 'op een peil dat het afgelopen jaar bijna niet meer werd bereikt'. Die deelindicator staat op 40, de hoogste score sinds juli 2013 (48) en een evenaring van september 2013. Bij die indicator geldt de regel: hoe hoger de score hoe slechter. De sombere vooruitzichten voor de economie lijken de persoonlijke situatie van de consumenten niet rechtstreeks te beïnvloeden. De consument verwacht zelfs dat zijn 'financiële toestand lichtjes zal verbeteren en dat zijn spaarvermogen zal toenemen'. (Belga/BO)