Uit de indicatoren van de Nationale Bank van België (NBB), die peilt naar het consumentenvertrouwen in ons land, blijkt dat er in december een lichte verbetering merkbaar is na een duidelijke terugval in november. De index nam toe van -14 in november naar -12 in december.

Volgens de NBB is de lichte toename uitsluitend te danken aan gunstigere macro-economische vooruitzichten. Zo schatten de consumenten het toekomstig economisch verloop in België duidelijk minder negatief in, waardoor de forse daling van afgelopen maand bijna volledig werd goedgemaakt.

Bovendien blijkt de Belgische economie niet langer bekneld door de vrees voor een oplopende werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden.

Wat hun persoonlijke situatie betreft, blijven de gezinnen evenwel uitgaan van een verslechtering van hun financiële toestand, die gepaard zou gaan met een afnemend spaarvermogen. (Belga/BO)

Uit de indicatoren van de Nationale Bank van België (NBB), die peilt naar het consumentenvertrouwen in ons land, blijkt dat er in december een lichte verbetering merkbaar is na een duidelijke terugval in november. De index nam toe van -14 in november naar -12 in december. Volgens de NBB is de lichte toename uitsluitend te danken aan gunstigere macro-economische vooruitzichten. Zo schatten de consumenten het toekomstig economisch verloop in België duidelijk minder negatief in, waardoor de forse daling van afgelopen maand bijna volledig werd goedgemaakt. Bovendien blijkt de Belgische economie niet langer bekneld door de vrees voor een oplopende werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden. Wat hun persoonlijke situatie betreft, blijven de gezinnen evenwel uitgaan van een verslechtering van hun financiële toestand, die gepaard zou gaan met een afnemend spaarvermogen. (Belga/BO)