De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen peilt, klokt in november af op staat nu op -7, tegenover -13 in oktober.

In november 2015 noteerde de indicator wel hoger op -4. De toename van het vertrouwen is volgens de Nationale Bank vrijwel volledig toe te schrijven aan 'de inhaalbeweging van de macro-economische componenten'.

"Zo is de vrees voor een stijging van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden, nadat deze in oktober haar hoogste peil sinds augustus 2014 had bereikt na de verschillende aangekondigde herstructureringen, aanzienlijk verminderd", luidt het.

De opmerkelijke daling in oktober volgde op 'de bekendmaking van verdere herstructureringen in de financiële sector, die tot groot banenverlies zouden kunnen leiden', meldde de Nationale Bank vorige maand.

indicator van het consumentenvertrouwen november 2016, NBB
indicator van het consumentenvertrouwen november 2016 © NBB

De consument is deze maand ook minder pessimistisch over het toekomstige verloop van de economische situatie in haar geheel.

Op persoonlijk vlak verwachten de consumenten een lichte verbetering van hun financiële situatie en gaan ze ervan uit minder te zullen sparen. (BO)

Consumentenvertrouwen sinds begin dit jaar

januari -4

februari -5

maart -7

april -8

mei -8

juni -6

juli -4

augustus -4

september -10

oktober -13

november -7

De NBB-indicator die het consumentenvertrouwen peilt, klokt in november af op staat nu op -7, tegenover -13 in oktober. In november 2015 noteerde de indicator wel hoger op -4. De toename van het vertrouwen is volgens de Nationale Bank vrijwel volledig toe te schrijven aan 'de inhaalbeweging van de macro-economische componenten'. "Zo is de vrees voor een stijging van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden, nadat deze in oktober haar hoogste peil sinds augustus 2014 had bereikt na de verschillende aangekondigde herstructureringen, aanzienlijk verminderd", luidt het. De opmerkelijke daling in oktober volgde op 'de bekendmaking van verdere herstructureringen in de financiële sector, die tot groot banenverlies zouden kunnen leiden', meldde de Nationale Bank vorige maand.De consument is deze maand ook minder pessimistisch over het toekomstige verloop van de economische situatie in haar geheel. Op persoonlijk vlak verwachten de consumenten een lichte verbetering van hun financiële situatie en gaan ze ervan uit minder te zullen sparen. (BO)