België heeft wereldwijd 92 operationele dubbelbelastingverdragen. Doel van deze verdragen is te zorgen dat Belgische bedrijven slechts op 1 plek op hun inkomsten belast worden. 11.11.11 onderzocht de 41 belastingverdragen die België afsloot met ontwikkelingslanden en stelde vast dat 28 daarvan expliciet lagere belastingtarieven vastleggen voor opbrengsten uit kapitaal van Belgische bedrijven.

Het resultaat is dat de Belgische bedrijven en investeerders die actief zijn in de bewuste landen voor het belastingjaar 2012 een 'belastingverlaging' kregen van 35 miljoen euro. "Geld dat de ontwikkelingslanden dus niet kunnen gebruiken voor hoogstnoodzakelijke scholing, medische zorgen of het uitbouwen van de economie."

Zwakke landen het slachtoffer

Bovendien, zegt 11.11.11, staan de verdragen ervoor bekend het vehikel te zijn voor zwaardere belastingontduiking: er worden immers zelden anti-misbruikbepalingen in opgenomen.

Opvallend is bovendien dat de lagere tarieven in de specifieke belastingverdragen verschillen van land tot land. Zo maakte het sterkere Marokko betere afspraken dan het zwakkere Congo of Rwanda en ondervindt een zeer kleine economie als die van de Democratische Republiek Congo relatief grote schade van het verdrag.

11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe vindt dat België daarom dringend werk moet maken van een herziening van de belastingverdragen. "Vandaag zijn onze verdragen met minstens 28 landen overduidelijk onevenwichtig en steeds in het nadeel van het ontwikkelingsland en in het voordeel van onze bedrijven. Het doel is belastingen vermijden, maar het resultaat is een miljoenenverlies."

De koepel van Vlaamse noord-zuidorganisaties stelt allereerst voor een grondige impactbeoordeling van de bestaande verdragen op te starten en op basis daarvan de akkoorden te heronderhandelen.

"11.11.11 vergist zich"

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat 11.11.11 zich vergist in zijn kritiek op de dubbelbelastingverdragen. Als je wil dat de situatie in die landen duurzaam verbetert, dan heb je nood aan meer investeringen. En die verdragen zorgen voor een stabiel fiscaal en juridisch kader, redeneerde De Croo donderdag in De Ochtend (Radio 1).

Laten uitschijnen dat geld van ontwikkelingssamenwerking zou worden gebruikt om gunstige belastingverdragen te sluiten, is volgens De Croo "compleet van de pot gerukt". Die verdragen worden door de minister van Financiën onderhandeld, terwijl ontwikkelingssamenwerking voor rekening van De Croo is. "Dat zijn twee verschillende werelden die niets met mekaar te maken hebben".

Bij 11.11.11 luidt het dat minister De Croo de kritiek verkeerd begrepen heeft. "Wij hebben nergens gezegd dat geld van ontwikkelingshulp wordt gebruikt om kortingen te bedingen", aldus de organisatie. "En we zijn ook niet tegen die belastingverdragen op zich, maar pleiten enkel voor meer evenwichtige verdragen met de ontwikkelingslanden".

De Open Vld'er vond overigens ook dat 11.11.11 zich "een beetje tweeslachtig" opstelt. De organisatie heeft achttien maanden geleden zelf een belastingvrijstelling gevraagd voor haar mensen in de Democratische Republiek Congo, zei De Croo. Bij 11.11.11 preciseert men dat het om een vraag ging om een gelijke behandeling van alle landgenoten die in Congo werken. Die vraag gold overigens voor de volledige sector en niet alleen voor personeel van 11.11.11.(Belga/NS)

België heeft wereldwijd 92 operationele dubbelbelastingverdragen. Doel van deze verdragen is te zorgen dat Belgische bedrijven slechts op 1 plek op hun inkomsten belast worden. 11.11.11 onderzocht de 41 belastingverdragen die België afsloot met ontwikkelingslanden en stelde vast dat 28 daarvan expliciet lagere belastingtarieven vastleggen voor opbrengsten uit kapitaal van Belgische bedrijven.Het resultaat is dat de Belgische bedrijven en investeerders die actief zijn in de bewuste landen voor het belastingjaar 2012 een 'belastingverlaging' kregen van 35 miljoen euro. "Geld dat de ontwikkelingslanden dus niet kunnen gebruiken voor hoogstnoodzakelijke scholing, medische zorgen of het uitbouwen van de economie."Bovendien, zegt 11.11.11, staan de verdragen ervoor bekend het vehikel te zijn voor zwaardere belastingontduiking: er worden immers zelden anti-misbruikbepalingen in opgenomen. Opvallend is bovendien dat de lagere tarieven in de specifieke belastingverdragen verschillen van land tot land. Zo maakte het sterkere Marokko betere afspraken dan het zwakkere Congo of Rwanda en ondervindt een zeer kleine economie als die van de Democratische Republiek Congo relatief grote schade van het verdrag. 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe vindt dat België daarom dringend werk moet maken van een herziening van de belastingverdragen. "Vandaag zijn onze verdragen met minstens 28 landen overduidelijk onevenwichtig en steeds in het nadeel van het ontwikkelingsland en in het voordeel van onze bedrijven. Het doel is belastingen vermijden, maar het resultaat is een miljoenenverlies."De koepel van Vlaamse noord-zuidorganisaties stelt allereerst voor een grondige impactbeoordeling van de bestaande verdragen op te starten en op basis daarvan de akkoorden te heronderhandelen. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) vindt dat 11.11.11 zich vergist in zijn kritiek op de dubbelbelastingverdragen. Als je wil dat de situatie in die landen duurzaam verbetert, dan heb je nood aan meer investeringen. En die verdragen zorgen voor een stabiel fiscaal en juridisch kader, redeneerde De Croo donderdag in De Ochtend (Radio 1). Laten uitschijnen dat geld van ontwikkelingssamenwerking zou worden gebruikt om gunstige belastingverdragen te sluiten, is volgens De Croo "compleet van de pot gerukt". Die verdragen worden door de minister van Financiën onderhandeld, terwijl ontwikkelingssamenwerking voor rekening van De Croo is. "Dat zijn twee verschillende werelden die niets met mekaar te maken hebben". Bij 11.11.11 luidt het dat minister De Croo de kritiek verkeerd begrepen heeft. "Wij hebben nergens gezegd dat geld van ontwikkelingshulp wordt gebruikt om kortingen te bedingen", aldus de organisatie. "En we zijn ook niet tegen die belastingverdragen op zich, maar pleiten enkel voor meer evenwichtige verdragen met de ontwikkelingslanden".De Open Vld'er vond overigens ook dat 11.11.11 zich "een beetje tweeslachtig" opstelt. De organisatie heeft achttien maanden geleden zelf een belastingvrijstelling gevraagd voor haar mensen in de Democratische Republiek Congo, zei De Croo. Bij 11.11.11 preciseert men dat het om een vraag ging om een gelijke behandeling van alle landgenoten die in Congo werken. Die vraag gold overigens voor de volledige sector en niet alleen voor personeel van 11.11.11.(Belga/NS)