Uit de cijfers van de Nationale Bank blijkt wel dat zowel de in- als uitvoer heropleeft. Ook de cijfers voor maart bevestigen die heropleving. De uitvoer in februari 2010 kwam uit op 16,2 miljard euro, de invoer op 16,8 miljard euro. Dat is een stijging met respectievelijk 13 en 15,9 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Volgens de Nationale Bank liggen vooral de handel in minerale producten en producten van de chemische industrie aan de basis van de ondersteuning van de heropleving van de internationale handel.

Het algemene herstel bij de uitvoer werd wel wat afgeremd door de achteruitgang van de export van vervoermateriaal. Dat betekent met andere woorden dat de autosector het niet goed doet. Er worden namelijk minder auto's gebouwd in ons land, en bijgevolg worden er minder uitgevoerd.

Uit de cijfers van de Nationale Bank blijkt wel dat zowel de in- als uitvoer heropleeft. Ook de cijfers voor maart bevestigen die heropleving. De uitvoer in februari 2010 kwam uit op 16,2 miljard euro, de invoer op 16,8 miljard euro. Dat is een stijging met respectievelijk 13 en 15,9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Volgens de Nationale Bank liggen vooral de handel in minerale producten en producten van de chemische industrie aan de basis van de ondersteuning van de heropleving van de internationale handel.Het algemene herstel bij de uitvoer werd wel wat afgeremd door de achteruitgang van de export van vervoermateriaal. Dat betekent met andere woorden dat de autosector het niet goed doet. Er worden namelijk minder auto's gebouwd in ons land, en bijgevolg worden er minder uitgevoerd.