De indicator die het consumentenvertrouwen meet, staat in oktober op -2, tegenover -4 de voorbije twee maanden.

Het dieptepunt van het consumentenvertrouwen (-15) dateert van begin 2010. Het is van september 2007 geleden dat de indicator op -2 stond.

Ons land dankt de toename van het consumentenvertrouwen aan de gunstigere vooruitzichten die de gezinnen hebben met betrekking tot hun persoonlijke situatie. Dat geldt zowel voor wat het vermogen om te sparen als hun financiële positie betreft.

De houding van de Belg ten opzichte van de economische situatie in ons land bleef ongewijzigd. De vrees voor een opflakkering van de werkloosheid de komende twaalf maanden is opnieuw licht afgenomen.

Belg 8,5 miljard euro armer

De NBB rekende nog uit dat het netto financiële vermogen van de Belg in het tweede kwartaal 2010 met 8,5 miljard euro geslonken is tot 715,1 miljard. Die terugval is te wijten aan het "ongunstige verloop van de koersen van aandelen en deelbewijzen van ICB's (instelling voor collectieve belegging)". In totaal zorgden de particulieren in ons land in het tweede kwartaal voor financiële activa voor een bedrag van 7,9 miljard euro. De NBB merkt een toename van beleggingen in de vorm van zicht- en termijndeposito's en van gereglementeerde spaardeposito's (+ 7,2 miljard), en verzekeringsproducten (+ 3,2 miljard).

De indicator die het consumentenvertrouwen meet, staat in oktober op -2, tegenover -4 de voorbije twee maanden. Het dieptepunt van het consumentenvertrouwen (-15) dateert van begin 2010. Het is van september 2007 geleden dat de indicator op -2 stond. Ons land dankt de toename van het consumentenvertrouwen aan de gunstigere vooruitzichten die de gezinnen hebben met betrekking tot hun persoonlijke situatie. Dat geldt zowel voor wat het vermogen om te sparen als hun financiële positie betreft. De houding van de Belg ten opzichte van de economische situatie in ons land bleef ongewijzigd. De vrees voor een opflakkering van de werkloosheid de komende twaalf maanden is opnieuw licht afgenomen.Belg 8,5 miljard euro armerDe NBB rekende nog uit dat het netto financiële vermogen van de Belg in het tweede kwartaal 2010 met 8,5 miljard euro geslonken is tot 715,1 miljard. Die terugval is te wijten aan het "ongunstige verloop van de koersen van aandelen en deelbewijzen van ICB's (instelling voor collectieve belegging)". In totaal zorgden de particulieren in ons land in het tweede kwartaal voor financiële activa voor een bedrag van 7,9 miljard euro. De NBB merkt een toename van beleggingen in de vorm van zicht- en termijndeposito's en van gereglementeerde spaardeposito's (+ 7,2 miljard), en verzekeringsproducten (+ 3,2 miljard).