Uit de conjunctuurbarometer van de NBB blijkt dat het consumentenvertrouwen in België gedaald is van -16 in januari tot -20 in februari. Dat is het laagste peil sinds april 2009.

De verdere daling van de indicator is volgens de NBB in de eerste plaats te wijten aan een toenemend pessimisme dat te maken heeft met de werkloosheidsvooruitzichten.

De consumenten in ons land zien ook het algemene economische klimaat verder verslechteren, wat hun persoonlijke financiële situatie negatief beïnvloed. Niettemin wordt het toekomstige spaarvermogen iets gunstiger ingeschat dan een maand geleden.

Het consumentenvertrouwen in ons land, dat gebaseerd is op een enquête bij 1.600 Belgen, kende in december 2008 een dieptepunt, toen de indicator op -25 afklokte. (BO)

Uit de conjunctuurbarometer van de NBB blijkt dat het consumentenvertrouwen in België gedaald is van -16 in januari tot -20 in februari. Dat is het laagste peil sinds april 2009.De verdere daling van de indicator is volgens de NBB in de eerste plaats te wijten aan een toenemend pessimisme dat te maken heeft met de werkloosheidsvooruitzichten.De consumenten in ons land zien ook het algemene economische klimaat verder verslechteren, wat hun persoonlijke financiële situatie negatief beïnvloed. Niettemin wordt het toekomstige spaarvermogen iets gunstiger ingeschat dan een maand geleden. Het consumentenvertrouwen in ons land, dat gebaseerd is op een enquête bij 1.600 Belgen, kende in december 2008 een dieptepunt, toen de indicator op -25 afklokte. (BO)