Het verschil tussen het negende en het eerste inkomensdeciel bedraagt 2,25 punten. In alle andere OESO-landen is dat verschil groter. Enkel Scandinavische landen hebben een loonspanning die in de buurt van België komt (zie tabel). In onze buurlanden zijn de loonverschillen veel groter dan bij ons.

Een andere opvallende vaststelling van de OESO is dat 4 procent van de Belgische werknemers laagbetaald is. Dat is het aandeel werknemers met een inkomen dat minder dan twee derde van het mediaaninkomen bedraagt. In België ligt dat mediaaninkomen rond 900 euro bruto per maand). In Duitsland is bijvoorbeeld 20 procent van de werknemers laagbetaald.

De beperkte loondifferentiatie in België is volgens economen een gevolg van een sterk gecentraliseerd loonbeleid. Bedrijven zitten in het carcan van het interprofessioneel en sectoraal overleg en de automatische loonindexering wordt in België overal toegepast. Ook de loonbarema's geven weinig ruimte voor flexibiliteit. (A.M.)

Loonspanning tussen hoge en lage inkomens

België2,25Noorwegen2,29Zweden2,28Denemarken2,73Frankrijk2,84Nederland2,91Duitsland3,67

bron: OESO

Het verschil tussen het negende en het eerste inkomensdeciel bedraagt 2,25 punten. In alle andere OESO-landen is dat verschil groter. Enkel Scandinavische landen hebben een loonspanning die in de buurt van België komt (zie tabel). In onze buurlanden zijn de loonverschillen veel groter dan bij ons. Een andere opvallende vaststelling van de OESO is dat 4 procent van de Belgische werknemers laagbetaald is. Dat is het aandeel werknemers met een inkomen dat minder dan twee derde van het mediaaninkomen bedraagt. In België ligt dat mediaaninkomen rond 900 euro bruto per maand). In Duitsland is bijvoorbeeld 20 procent van de werknemers laagbetaald. De beperkte loondifferentiatie in België is volgens economen een gevolg van een sterk gecentraliseerd loonbeleid. Bedrijven zitten in het carcan van het interprofessioneel en sectoraal overleg en de automatische loonindexering wordt in België overal toegepast. Ook de loonbarema's geven weinig ruimte voor flexibiliteit. (A.M.) Loonspanning tussen hoge en lage inkomensBelgië2,25Noorwegen2,29Zweden2,28Denemarken2,73Frankrijk2,84Nederland2,91Duitsland3,67bron: OESO