Die negatieve inflatie zou volgens de prognoses van het Planbureau nog tot en met maart 2015 aanhouden, waardoor de jaarinflatie zowel in 2014 als 2015 slechts 0,3 procent zou bedragen.

Tot vandaag ging het Planbureau nog uit van een jaarinflatie van 0,4 procent in 2014. Die zou versnellen tot 0,7 procent in 2015, luidde het een maand geleden. Daar kunnen we dus beter niet meer op rekenen.

De inflatie, die in november -0,11 procent bedroeg, zou gedurende vijf maanden negatief blijven (tot en met maart 2015). Daarna zouden de prijzen wel stilaan stijgen, maar de prijsstijging zou tegen het einde van het jaar nog altijd lager liggen dan 1 procent.

In 2013 bedroeg de jaarinflatie nog 1,11 procent; in 2012 zelfs 2,84 procent.

De nieuwe prognoses hebben ook gevolgen voor de spilindex. Die zou pas in juli 2015 opnieuw overschreden worden, en niet in mei zoals eerder was aangegeven.

Zo'n overschrijding heeft ditmaal echter geen belang, aangezien de regering heeft beslist zich aan een indexsprong te wagen.

Normaal zou het overschrijden van de spilindex hebben betekend dat de sociale uitkeringen in juni, en de weddes van het overheidspersoneel in juli, met 2 procent zouden stijgen.

Het nieuwe uitstel leidt ertoe dat de volgende overschrijding van de spilindex - wanneer er wél opnieuw een indexering van overheidswedden en sociale uitkeringen zou plaatsvinden - ook later zal plaatsvinden.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert intussen al van november 2012. (Belga/BO)

Die negatieve inflatie zou volgens de prognoses van het Planbureau nog tot en met maart 2015 aanhouden, waardoor de jaarinflatie zowel in 2014 als 2015 slechts 0,3 procent zou bedragen.Tot vandaag ging het Planbureau nog uit van een jaarinflatie van 0,4 procent in 2014. Die zou versnellen tot 0,7 procent in 2015, luidde het een maand geleden. Daar kunnen we dus beter niet meer op rekenen. De inflatie, die in november -0,11 procent bedroeg, zou gedurende vijf maanden negatief blijven (tot en met maart 2015). Daarna zouden de prijzen wel stilaan stijgen, maar de prijsstijging zou tegen het einde van het jaar nog altijd lager liggen dan 1 procent. In 2013 bedroeg de jaarinflatie nog 1,11 procent; in 2012 zelfs 2,84 procent. De nieuwe prognoses hebben ook gevolgen voor de spilindex. Die zou pas in juli 2015 opnieuw overschreden worden, en niet in mei zoals eerder was aangegeven. Zo'n overschrijding heeft ditmaal echter geen belang, aangezien de regering heeft beslist zich aan een indexsprong te wagen. Normaal zou het overschrijden van de spilindex hebben betekend dat de sociale uitkeringen in juni, en de weddes van het overheidspersoneel in juli, met 2 procent zouden stijgen. Het nieuwe uitstel leidt ertoe dat de volgende overschrijding van de spilindex - wanneer er wél opnieuw een indexering van overheidswedden en sociale uitkeringen zou plaatsvinden - ook later zal plaatsvinden. De laatste overschrijding van de spilindex dateert intussen al van november 2012. (Belga/BO)