De BJA is zowat de Handelskamer van alle Japanse bedrijven met een vertegenwoordiging in ons land. De studie van de BJA is bijzonder grondig en gebaseerd op data van onder meer de Wereldbank, de OESO en het vastgoedkantoor Cushman & Wakefield.

In het rapport dat vandaag voorligt, wordt België zowat afgeschilderd als het "beloofde land" voor Japanse (of andere) bedrijven die willen investeren in Europa. De studie zoemt in op vier parameters: globale aantrekkingskracht (1), de plaats die Brussel inneemt voor headquarters van multinationals of holdings (2), de logistieke troeven van België (3) en het R&D-niveau.

Om de globale aantrekkingskracht te meten wordt in de eerste plaats gekeken naar de productiviteit. België leidt daarin de dans en wordt bestempeld als het land met de hoogste productiviteit van heel Europa. Na Londen, Parijs, Frankfurt en Barcelona - die allemaal groter zijn - bekleedt Brussel de vijfde plaats als belangrijkste businesscentrum voor headquarters van bedrijven en/of holdings. In vergelijking met eenzelfde studie uit 1990, verliest Brussel wel één plaats (toen vierde).

Maar Brussel wordt toch geroemd omwille van zijn substantieel lagere kantoorprijzen. De nominale bedrijfstax mag dan al hoog zijn, de effectief te betalen belasting is -onder meer dankzij het stelsel van de notionele intrestaftrek- een reuze meevaller, weet de studie. België is op dat vlak zelfs stukken aantrekkelijker dan al zijn buurlanden, inclusief het Verenigd Koninkrijk.


Ook op het vlak van logistiek aantrekkingskracht en als R&D-centrum, krijgt België van de BJA niet minder dan een uitmuntende score.


Het mag duidelijk zijn dat premier Leterme en de Vlaamse minister-president Kris Peeters met het rapport van de BJA ongevraagd nieuwe en niet onbelangrijke argumenten in handen krijgen die in het dossier General Motors/Opel Antwerpen allicht nog erg bruikbaar zijn.

KC

De BJA is zowat de Handelskamer van alle Japanse bedrijven met een vertegenwoordiging in ons land. De studie van de BJA is bijzonder grondig en gebaseerd op data van onder meer de Wereldbank, de OESO en het vastgoedkantoor Cushman & Wakefield. In het rapport dat vandaag voorligt, wordt België zowat afgeschilderd als het "beloofde land" voor Japanse (of andere) bedrijven die willen investeren in Europa. De studie zoemt in op vier parameters: globale aantrekkingskracht (1), de plaats die Brussel inneemt voor headquarters van multinationals of holdings (2), de logistieke troeven van België (3) en het R&D-niveau. Om de globale aantrekkingskracht te meten wordt in de eerste plaats gekeken naar de productiviteit. België leidt daarin de dans en wordt bestempeld als het land met de hoogste productiviteit van heel Europa. Na Londen, Parijs, Frankfurt en Barcelona - die allemaal groter zijn - bekleedt Brussel de vijfde plaats als belangrijkste businesscentrum voor headquarters van bedrijven en/of holdings. In vergelijking met eenzelfde studie uit 1990, verliest Brussel wel één plaats (toen vierde). Maar Brussel wordt toch geroemd omwille van zijn substantieel lagere kantoorprijzen. De nominale bedrijfstax mag dan al hoog zijn, de effectief te betalen belasting is -onder meer dankzij het stelsel van de notionele intrestaftrek- een reuze meevaller, weet de studie. België is op dat vlak zelfs stukken aantrekkelijker dan al zijn buurlanden, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Ook op het vlak van logistiek aantrekkingskracht en als R&D-centrum, krijgt België van de BJA niet minder dan een uitmuntende score. Het mag duidelijk zijn dat premier Leterme en de Vlaamse minister-president Kris Peeters met het rapport van de BJA ongevraagd nieuwe en niet onbelangrijke argumenten in handen krijgen die in het dossier General Motors/Opel Antwerpen allicht nog erg bruikbaar zijn. KC