Hoewel de fiscale lasten op arbeid in ons land tussen 2000 en 2008 lichtjes afnam van 43,6 procent tot 42,6 procent, is de kloof tussen de andere landen van de eurozone nog gegroeid. In de volledige eurozone zakte de belasting op arbeid namelijk van 35,8 tot 34,2 procent. België is, op Italië na (42,8 procent), het land waar de fiscale druk het grootst is.

Ook de vermogensbelasting in België blijft boven het gemiddelde in de eurozone. Met 32,7 procent in 2008 is de belasting op kapitaal sinds 2000 met 3 procent gestegen. Ook wat die belasting betreft groeit de kloof tussen ons land en de andere lidstaten, aangezien de gemiddelde kapitaallast in de eurozone slechts met 1 procent stijgt.

Het volledige rapport vindt u hier (pdf)

Hoewel de fiscale lasten op arbeid in ons land tussen 2000 en 2008 lichtjes afnam van 43,6 procent tot 42,6 procent, is de kloof tussen de andere landen van de eurozone nog gegroeid. In de volledige eurozone zakte de belasting op arbeid namelijk van 35,8 tot 34,2 procent. België is, op Italië na (42,8 procent), het land waar de fiscale druk het grootst is. Ook de vermogensbelasting in België blijft boven het gemiddelde in de eurozone. Met 32,7 procent in 2008 is de belasting op kapitaal sinds 2000 met 3 procent gestegen. Ook wat die belasting betreft groeit de kloof tussen ons land en de andere lidstaten, aangezien de gemiddelde kapitaallast in de eurozone slechts met 1 procent stijgt.Het volledige rapport vindt u hier (pdf)