België blijft daarmee koploper op het vlak van belastingdruk binnen de OESO. De belastingdruk werd berekend voor de OESO-lidstaten op basis van cijfers van 2010.

In vergelijking met 10 jaar geleden zijn die percentages met enkele procentpunten gedaald in België, maar ook in andere landen van de OESO.

Wel is de belastingdruk het afgelopen jaar licht gestegen in verschillende lidstaten, onder meer in Spanje en in Nederland. In België bleef de druk het afgelopen jaar quasi constant.

Vooral kinderloze alleenstaanden worden zwaar belast in België. Zo draagt een alleenstaande met een hoger inkomen liefst 60 procent af aan belastingen en aan sociale bijdragen. Voor een alleenstaande die het gemiddelde jaarloon ontvangt bedraagt de belastingdruk 55,4 procent.

Gezinnen met kinderen worden iets minder belast. Voor een gezin met 2 kostwinners en 2 kinderen komt de belastingdruk op 47,8 procent. Alleenstaande ouders met 2 kinderen en met een laag inkomen worden het minst belast. Zij moeten slechts 34,8 procent van hun inkomen afdragen.

In alle categorieën is de Belgische belastingdruk fors hoger dan het gemiddelde van de 34 OESO-lidstaten. (SF)

België blijft daarmee koploper op het vlak van belastingdruk binnen de OESO. De belastingdruk werd berekend voor de OESO-lidstaten op basis van cijfers van 2010. In vergelijking met 10 jaar geleden zijn die percentages met enkele procentpunten gedaald in België, maar ook in andere landen van de OESO. Wel is de belastingdruk het afgelopen jaar licht gestegen in verschillende lidstaten, onder meer in Spanje en in Nederland. In België bleef de druk het afgelopen jaar quasi constant. Vooral kinderloze alleenstaanden worden zwaar belast in België. Zo draagt een alleenstaande met een hoger inkomen liefst 60 procent af aan belastingen en aan sociale bijdragen. Voor een alleenstaande die het gemiddelde jaarloon ontvangt bedraagt de belastingdruk 55,4 procent. Gezinnen met kinderen worden iets minder belast. Voor een gezin met 2 kostwinners en 2 kinderen komt de belastingdruk op 47,8 procent. Alleenstaande ouders met 2 kinderen en met een laag inkomen worden het minst belast. Zij moeten slechts 34,8 procent van hun inkomen afdragen. In alle categorieën is de Belgische belastingdruk fors hoger dan het gemiddelde van de 34 OESO-lidstaten. (SF)