236 miljard euro stond eind vorig jaar op de Belgische spaarboekjes. Meer dan 70 procent van dat bedrag staat bij de vier grootbanken, die vaak een bescheiden vergoeding onder het inflatieniveau bieden.

Steeds meer Belgen vertrouwen hun centen dan ook toe aan een internetbank of een prijsbreker. Deze banken afficheren vaak een rente van meer dan 2 procent voor gewone spaarrekeningen en tot 2,5 procent en meer voor getrouwheidsrekeningen.

Bij de Belgische instellingen springen Keytrade en Record Bank in het oog met hun scherpe tarieven. Maar de bekendste prijsbrekers zijn van buitenlandse origine. Naast NIBC Direct gaat het vooral om de Nederlandse internetspaarbanken MoneYou (ABN Amro) en Rabobank.be, en de Franse onlinebank Fortuneo (Crédit Mutuel Arkéa). Vermits het om bijkantoren van de buitenlandse moederbanken gaat, valt de bescherming van de spaardeposito's onder respectievelijk het Nederlandse en het Franse stelsel. Die voorzien, net als het Belgische depositogarantiestelsel, in een waarborg van 100.000 euro per persoon.

De voorbije jaren zat vooral Rabobank.be in de lift. In 2012 slaagde de internetbank erin het spaarvolume uit te breiden van 5,2 tot 7,1 miljard euro, een stijging met 37 procent. Rabobank is nu tien jaar aanwezig op de Belgische markt en telt hier 234.000 klanten. Van Fortuneo, een dochter van de Franse coöperatieve groep Crédit Mutuel, zijn geen precieze cijfers bekend. De meest recente speler op de Belgische markt is MoneYou, de internettak van de Nederlandse staatsbank ABN Amro. MoneYou startte zijn platform begin september 2012, en mocht in een paar maanden 20.000 klanten verwelkomen.

Van al deze banken heeft NIBC de laagste rating: BBB-, een stapje boven rommel. "Dat komt vooral omdat we geen systeembank zijn", verklaart Erik Vanderhaegen, CEO van NIBC Bank België. "We zijn klein en gespecialiseerd, en in de ogen van een ratingagentschap ben je dan risicovoller dan een grootbank die een beroep kan doen op overheidssteun. Wij hebben daar een andere kijk op. Wij vinden dat we minder kwetsbaar zijn dan grote instellingen. We hebben een toekomstplan dat moet leiden tot een hogere rendabiliteit en meer intermediatie, waardoor minder risico's op de eigen balans komen. Als het goed is, zullen die elementen op termijn leiden tot een hogere rating."

236 miljard euro stond eind vorig jaar op de Belgische spaarboekjes. Meer dan 70 procent van dat bedrag staat bij de vier grootbanken, die vaak een bescheiden vergoeding onder het inflatieniveau bieden.Steeds meer Belgen vertrouwen hun centen dan ook toe aan een internetbank of een prijsbreker. Deze banken afficheren vaak een rente van meer dan 2 procent voor gewone spaarrekeningen en tot 2,5 procent en meer voor getrouwheidsrekeningen. Bij de Belgische instellingen springen Keytrade en Record Bank in het oog met hun scherpe tarieven. Maar de bekendste prijsbrekers zijn van buitenlandse origine. Naast NIBC Direct gaat het vooral om de Nederlandse internetspaarbanken MoneYou (ABN Amro) en Rabobank.be, en de Franse onlinebank Fortuneo (Crédit Mutuel Arkéa). Vermits het om bijkantoren van de buitenlandse moederbanken gaat, valt de bescherming van de spaardeposito's onder respectievelijk het Nederlandse en het Franse stelsel. Die voorzien, net als het Belgische depositogarantiestelsel, in een waarborg van 100.000 euro per persoon. De voorbije jaren zat vooral Rabobank.be in de lift. In 2012 slaagde de internetbank erin het spaarvolume uit te breiden van 5,2 tot 7,1 miljard euro, een stijging met 37 procent. Rabobank is nu tien jaar aanwezig op de Belgische markt en telt hier 234.000 klanten. Van Fortuneo, een dochter van de Franse coöperatieve groep Crédit Mutuel, zijn geen precieze cijfers bekend. De meest recente speler op de Belgische markt is MoneYou, de internettak van de Nederlandse staatsbank ABN Amro. MoneYou startte zijn platform begin september 2012, en mocht in een paar maanden 20.000 klanten verwelkomen. Van al deze banken heeft NIBC de laagste rating: BBB-, een stapje boven rommel. "Dat komt vooral omdat we geen systeembank zijn", verklaart Erik Vanderhaegen, CEO van NIBC Bank België. "We zijn klein en gespecialiseerd, en in de ogen van een ratingagentschap ben je dan risicovoller dan een grootbank die een beroep kan doen op overheidssteun. Wij hebben daar een andere kijk op. Wij vinden dat we minder kwetsbaar zijn dan grote instellingen. We hebben een toekomstplan dat moet leiden tot een hogere rendabiliteit en meer intermediatie, waardoor minder risico's op de eigen balans komen. Als het goed is, zullen die elementen op termijn leiden tot een hogere rating."