Statistics Belgium (StatBel) maakte de Belgische loonberekeningen op basis van cijfers uit 2010 en 2011.

Regio

Uit het rapport van StatBel blijkt dat het loon in belangrijke mate bepaald wordt door de regio. In en rond de hoofdstad (Brussel, Nijvel, Halle-Vilvoorde, Leuven en Antwerpen) verdiendt een werknemer statistisch gezien het meest. Wie werkzaam is in Dinant verdiende daarentegen 20 procent minder dan het Belgisch gemiddelde.

Leeftijd

Uiteraard speelt ook de leeftijd een cruciale rol in de loonvorming van de Belg. Een 60-jarige bediende verdiende gemiddeld 31 procent meer dan het Belgisch gemiddelde en zelfs 180 procent meer dan zijn twintigjarige collega. Een 60-jarige arbeider verdiende slechts 31 procent meer dan zijn jonge collega.

Opleiding

Tot slot zijn het opleidingsniveau en de sector bepalend voor iemands loon. Werknemers met een bachelordiploma verdienden gemiddeld 9 procent meer, iemand met een masterdiploma zelfs 55 procent meer dan het gemiddelde.

Sector

Wie in de petrochemie werkzaam is, kon 52 procent meer verdienen. Werknemers in de horeca moesten het stellen met een loon dat 27 procent lager ligt.

Loonspanning

Twee op de drie Belgen verdiende echter minder dan het loongemiddelde van 3.192 euro bruto. Nochtans is de loonspanning in ons land beperkt. Het hoogste loon ligt 2,4 keer hoger dan het laagste loon. Daarmee staat ons land op de derde plaats in de Europese rangschikking.

Volgens de internationale bepalingen krijgt 'slechts' zes procent van de werknemers in ons land een laag loon. Iemand behoort tot de categorie van een laag loon wanneer zijn of haar uurloon minder dan twee derde van het mediaanuurloon bedraagt. In Denemarken (4.264 euro) maak je statistisch gezien de grootste kans om het hoogste maandelijks brutoloon van Europa op te strijken. (Belga/BO)

Statistics Belgium (StatBel) maakte de Belgische loonberekeningen op basis van cijfers uit 2010 en 2011.RegioUit het rapport van StatBel blijkt dat het loon in belangrijke mate bepaald wordt door de regio. In en rond de hoofdstad (Brussel, Nijvel, Halle-Vilvoorde, Leuven en Antwerpen) verdiendt een werknemer statistisch gezien het meest. Wie werkzaam is in Dinant verdiende daarentegen 20 procent minder dan het Belgisch gemiddelde. LeeftijdUiteraard speelt ook de leeftijd een cruciale rol in de loonvorming van de Belg. Een 60-jarige bediende verdiende gemiddeld 31 procent meer dan het Belgisch gemiddelde en zelfs 180 procent meer dan zijn twintigjarige collega. Een 60-jarige arbeider verdiende slechts 31 procent meer dan zijn jonge collega. OpleidingTot slot zijn het opleidingsniveau en de sector bepalend voor iemands loon. Werknemers met een bachelordiploma verdienden gemiddeld 9 procent meer, iemand met een masterdiploma zelfs 55 procent meer dan het gemiddelde. SectorWie in de petrochemie werkzaam is, kon 52 procent meer verdienen. Werknemers in de horeca moesten het stellen met een loon dat 27 procent lager ligt. LoonspanningTwee op de drie Belgen verdiende echter minder dan het loongemiddelde van 3.192 euro bruto. Nochtans is de loonspanning in ons land beperkt. Het hoogste loon ligt 2,4 keer hoger dan het laagste loon. Daarmee staat ons land op de derde plaats in de Europese rangschikking. Volgens de internationale bepalingen krijgt 'slechts' zes procent van de werknemers in ons land een laag loon. Iemand behoort tot de categorie van een laag loon wanneer zijn of haar uurloon minder dan twee derde van het mediaanuurloon bedraagt. In Denemarken (4.264 euro) maak je statistisch gezien de grootste kans om het hoogste maandelijks brutoloon van Europa op te strijken. (Belga/BO)