In 2012 is het aantal door Belgische personenwagens afgelegde kilometers met 0,5 procent gedaald tegenover 2011. Een personenwagen legde in 2012 gemiddeld 15.311 kilometers af. In totaal werden er door de Belgische wagens 83,3 miljard kilometers afgelegd. De terugval van het aantal kilometers is wel niet in alle gewesten gelijk.

Zo gaat het in Vlaanderen om een minimale daling van amper 0,1 procent tegenover een duidelijke daling in Wallonië (-0,8 procent) en Brussel (-2,2 procent).

Wat het vrachtverkeer betreft, moet er traditioneel rekening worden gehouden met grotere schommelingen in relatie met de economische toestand. Lichte bedrijfswagens legden afgelopen jaar zelfs 2,1 procent meer kilometers af, terwijl bij vrachtwagens en opleggers een daling van respectievelijk 2,5 procent en 4,6 procent werd genoteerd.

Dan blijft er nog het fenomeen van de zogenaamde 'verdieseling'. Dieselwagens waren in 2012 goed voor 78,5 procent van de afgelegde voertuigkilometers in ons land. In 2011 was dat nog voor 78,2 procent het geval. In de jaren voordien ging het telkens om jaarlijkse stijgingen van 1 tot 2 procent of meer.

Ondanks het feit dat de Belg vorig jaar minder kilometers heeft gemaald dan het jaar ervoor, blijft hij/zij opmerkelijk trouw aan zijn/haar vierwieler wat het dagelijks gebruik ervan betreft. In vergelijking met een Nederlander legt de Belg maar liefst 23 procent meer kilometers af. In vergelijking met een Fransman worden 19 procent meer kilometers afgelegd, tegenover een Duitser is er een verschil van +2 procent. Opmerkelijke verschillen, die ' verder onderzoek behoeven', aldus de federale overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer. (BO)

De Belg rijdt meer dan zijn buur

In de studie van de FOD Mobiliteit en Vervoer werd ook onderzocht hoeveel kilometer de gemiddelde Belg jaarlijks rijdt per inwoner. Dat werd een indicator waarbij naast het gemiddeld aantal gereden km per personenwagen ook rekening gehouden wordt met het wagenbezit, uitgedrukt in het aantal wagens per duizend inwoners. In vergelijking met de buren geeft dat volgend resultaat:

België: 7 548 km/jaar per inwoner

Europa: 6 762 km/jaar per inwoner

Nederland: 6 134 km/jaar per inwoner

Frankrijk: 6 325 km/jaar per inwoner

Duitsland: 7 403 km/jaar per inwoner

In 2012 is het aantal door Belgische personenwagens afgelegde kilometers met 0,5 procent gedaald tegenover 2011. Een personenwagen legde in 2012 gemiddeld 15.311 kilometers af. In totaal werden er door de Belgische wagens 83,3 miljard kilometers afgelegd. De terugval van het aantal kilometers is wel niet in alle gewesten gelijk. Zo gaat het in Vlaanderen om een minimale daling van amper 0,1 procent tegenover een duidelijke daling in Wallonië (-0,8 procent) en Brussel (-2,2 procent). Wat het vrachtverkeer betreft, moet er traditioneel rekening worden gehouden met grotere schommelingen in relatie met de economische toestand. Lichte bedrijfswagens legden afgelopen jaar zelfs 2,1 procent meer kilometers af, terwijl bij vrachtwagens en opleggers een daling van respectievelijk 2,5 procent en 4,6 procent werd genoteerd.Dan blijft er nog het fenomeen van de zogenaamde 'verdieseling'. Dieselwagens waren in 2012 goed voor 78,5 procent van de afgelegde voertuigkilometers in ons land. In 2011 was dat nog voor 78,2 procent het geval. In de jaren voordien ging het telkens om jaarlijkse stijgingen van 1 tot 2 procent of meer. Ondanks het feit dat de Belg vorig jaar minder kilometers heeft gemaald dan het jaar ervoor, blijft hij/zij opmerkelijk trouw aan zijn/haar vierwieler wat het dagelijks gebruik ervan betreft. In vergelijking met een Nederlander legt de Belg maar liefst 23 procent meer kilometers af. In vergelijking met een Fransman worden 19 procent meer kilometers afgelegd, tegenover een Duitser is er een verschil van +2 procent. Opmerkelijke verschillen, die ' verder onderzoek behoeven', aldus de federale overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer. (BO)