De indicator die het consumentenvertrouwen in België peilt, noteert in juni op -6 tegenover -7 in mei. Ondanks die lichte terugval blijft de Belg positiever dan in maart of april (-9) het geval was. Maar in vergelijking met het begin van dit jaar (-4) is somberheid opnieuw duidelijk troef.

De Belgische consument is in de eerste plaats minder optimistisch gestemd wat het vermogen tot sparen betreft. Die deelindicator noteert deze maand op -3, tegenover -2 een maand eerder.

De algemene economische situatie in België (+5), en de verwachtingen rond de arbeidsmarkt (+30) noteren op hetzelfde peil als vorige maand. Dat is ook het geval voor de persoonlijke financiële situatie (+1). De Belg verwacht dus eigenlijk minder geld opzij te kunnen zetten. (BO)

Indicator van het consumentenvertrouwen (tabel NBB)

2013juni -18 juli -16 augustus -12 september -7 oktober -6 november -6 december -52014januari -4 februari -4 maart -8 april -9 mei -6 juni -7

De indicator die het consumentenvertrouwen in België peilt, noteert in juni op -6 tegenover -7 in mei. Ondanks die lichte terugval blijft de Belg positiever dan in maart of april (-9) het geval was. Maar in vergelijking met het begin van dit jaar (-4) is somberheid opnieuw duidelijk troef.De Belgische consument is in de eerste plaats minder optimistisch gestemd wat het vermogen tot sparen betreft. Die deelindicator noteert deze maand op -3, tegenover -2 een maand eerder.De algemene economische situatie in België (+5), en de verwachtingen rond de arbeidsmarkt (+30) noteren op hetzelfde peil als vorige maand. Dat is ook het geval voor de persoonlijke financiële situatie (+1). De Belg verwacht dus eigenlijk minder geld opzij te kunnen zetten. (BO)