De brutospaarquote, die het spaarvolume van de Belgische gezinnen peilt, is in het eerste kwartaal van 2014 met 0,9 procentpunt gedaald tot 13,7 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Het is van het eerste kwartaal van 2011 geleden dat de gezinnen in ons land nog zo weinig hebben gespaard. In dat kwartaal bedroeg de brutospaarquote nog 13,9 procent.

Meer consumeren met lager inkomen

De cijfers van de NBB tonen aan dat de Belgische gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar 0,7 procentpunt meer hebben geconsumeerd, terwijl hun inkomen met 0,3 procentpunt is gedaald. De lagere spaarquote heeft niet enkel te maken met een lager inkomen, maar ook met een verminderde opbrengst uit beleggingsproducten (-0,5 procentpunt), blijkt uit de cijfers van de Nationale Bank.

Minder belastingen op inkomen en vermogen

De lopende belastingen op inkomen en vermogen namen in het eerste kwartaal dan weer af met 0,4 procentpunt, terwijl de andere componenten van het inkomen (de inkomens van de zelfstandigen, de huurinkomsten en de sociale uitkeringen) min of meer stabiel bleven.

Investeringen

De Nationale Bank brengt behalve het spaargeld en de opbrengsten uit beleggingsproducten ook de investeringsquote van de Belgische gezinnen in rekening. Die investeringsuitgaven - voor onder meer de bouw en de renovatie van woningen - namen in het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt toe. De investeringsuitgaven van de Belgische gezinnen stemden in het eerste kwartaal van dit jaar overeen met 9,6 procent van het inkomen, tegenover 9,5 procent een kwartaal eerder. (BO)

De brutospaarquote, die het spaarvolume van de Belgische gezinnen peilt, is in het eerste kwartaal van 2014 met 0,9 procentpunt gedaald tot 13,7 procent in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar. Het is van het eerste kwartaal van 2011 geleden dat de gezinnen in ons land nog zo weinig hebben gespaard. In dat kwartaal bedroeg de brutospaarquote nog 13,9 procent.Meer consumeren met lager inkomenDe cijfers van de NBB tonen aan dat de Belgische gezinnen in het eerste kwartaal van dit jaar 0,7 procentpunt meer hebben geconsumeerd, terwijl hun inkomen met 0,3 procentpunt is gedaald. De lagere spaarquote heeft niet enkel te maken met een lager inkomen, maar ook met een verminderde opbrengst uit beleggingsproducten (-0,5 procentpunt), blijkt uit de cijfers van de Nationale Bank.Minder belastingen op inkomen en vermogenDe lopende belastingen op inkomen en vermogen namen in het eerste kwartaal dan weer af met 0,4 procentpunt, terwijl de andere componenten van het inkomen (de inkomens van de zelfstandigen, de huurinkomsten en de sociale uitkeringen) min of meer stabiel bleven.InvesteringenDe Nationale Bank brengt behalve het spaargeld en de opbrengsten uit beleggingsproducten ook de investeringsquote van de Belgische gezinnen in rekening. Die investeringsuitgaven - voor onder meer de bouw en de renovatie van woningen - namen in het eerste kwartaal met 1,2 procentpunt toe. De investeringsuitgaven van de Belgische gezinnen stemden in het eerste kwartaal van dit jaar overeen met 9,6 procent van het inkomen, tegenover 9,5 procent een kwartaal eerder. (BO)