Na verscheidene bewogen fiscale jaren luidt 1 januari geen belangrijke veranderingen in, behalve het einde van de fiscale regularisatie. Maar die windstilte is tijdelijk. De politici effenen nu al het terrein voor een grote belastinghervorming na de verkiezingen in mei volgend jaar. De belangrijkste doelstelling daarvan is de hoge belasting op arbeid te verlagen. Als compensatie zal de regering in de uitgaven moeten snoeien en wellicht andere belastingen verhogen.

Vrijstelling op spaarrekeningen

Ook de fiscale vrijstelling voor gereglementeerde spaarrekeningen zal op korte termijn vermoedelijk geen grote veranderingen ondergaan. Enkele maanden geleden werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld, omdat het de belastingvrijstelling op de eerste 1880 euro intresten beperkt tot spaarboekjes die worden aangeboden door banken die in België zijn gevestigd. Er werd overwogen dat voordeel uit te breiden tot andere soorten roerende inkomsten, zoals obligaties en dividenden op aandelen. Maar wellicht zal de regering zich moeten tevredenstellen met een uitbreiding van de vrijstelling naar spaarrekeningen van buitenlandse banken zonder filialen of agentschappen in België. Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) wil ook een eind maken aan de fiscale misbruiken met spaarboekjes. Het huidige systeem zet spaarders ertoe aan rekeningen te openen bij meerdere banken, om telkens te profiteren van de vrijstelling op de eerste 1880 euro intresten.

Na de verkiezingen wordt mogelijk ook de belasting op beursverrichtingen opnieuw onder de loep genomen. Sommige politici willen het toepassingsdomein verruimen en tegelijk de aanslagvoet verlagen. De belasting van 1 procent op kapitalisatiefondsen wordt als te hoog beschouwd. Het plafond van die heffing wordt mogelijk verhoogd of gewoon geschrapt.

Belasting op meerwaarde

Er doen ook geruchten de ronde dat een belasting op de meerwaarde van roerende effecten zoals obligaties en aandelen wordt ingevoerd. In een context van bezuinigingen, een consensus over de te hoge belasting op arbeid en de verhoging van de roerende voorheffing van 15 naar 25 procent, wordt het draagvlak voor die vrijstelling steeds kleiner. In 2007 stonden de partijen al dicht bij een akkoord daarover. De crisis en de instorting van de beurzen hebben het dossier toen naar de achtergrond verdrongen.

Reële huur

Als onderdeel van de hervorming van de fiscaliteit op vermogensinkomsten belandt ook het dossier van de belasting op reële huur ongetwijfeld opnieuw op de onderhandelingstafel. De Europese Commissie heeft België verzocht een einde te maken aan de discriminatie tussen de belasting op Belgische en op buitenlandse onroerende inkomsten. België bevoordeelt goederen die worden verhuurd in België (belasting op het kadastraal inkomen) ten opzichte van goederen die gelegen zijn in het buitenland (belasting op de reële huur), wat volgens Europa een aanslag is op het principe van het vrije kapitaalverkeer.

De argumenten die de volgende regering ertoe kunnen aanzetten om de reële huur te belasten, zijn legio. Om te beginnen is de beperkte representativiteit van het kadastraal inkomen; de jongste aanpassing dateert al van 1979 en 1980. Daarnaast zet de voordelige belasting op vastgoedinkomsten meer spaarders ertoe aan voor dat type beleggingen te kiezen, met het gevaar dat de vastgoedprijzen zo kunstmatig worden opgedreven. De vastgoedcrisissen in de Verenigde Staten, Spanje, Ierland en Nederland hebben aangetoond dat beleggingen in residentieel vastgoed geen absolute zekerheid bieden.

Het risico is in België des te groter, aangezien het fiscale voordeel van de woonbonus in 2014 in handen van de regio's komt. De afschaffing van dat voordeel in Nederland heeft geleid tot de instorting van de prijzen. Ook de stijging van de rente in de komende jaren kan wegen op de leencapaciteit van kandidaat-kopers.

François Parisis

Na verscheidene bewogen fiscale jaren luidt 1 januari geen belangrijke veranderingen in, behalve het einde van de fiscale regularisatie. Maar die windstilte is tijdelijk. De politici effenen nu al het terrein voor een grote belastinghervorming na de verkiezingen in mei volgend jaar. De belangrijkste doelstelling daarvan is de hoge belasting op arbeid te verlagen. Als compensatie zal de regering in de uitgaven moeten snoeien en wellicht andere belastingen verhogen. Vrijstelling op spaarrekeningenOok de fiscale vrijstelling voor gereglementeerde spaarrekeningen zal op korte termijn vermoedelijk geen grote veranderingen ondergaan. Enkele maanden geleden werd België door het Europees Hof van Justitie veroordeeld, omdat het de belastingvrijstelling op de eerste 1880 euro intresten beperkt tot spaarboekjes die worden aangeboden door banken die in België zijn gevestigd. Er werd overwogen dat voordeel uit te breiden tot andere soorten roerende inkomsten, zoals obligaties en dividenden op aandelen. Maar wellicht zal de regering zich moeten tevredenstellen met een uitbreiding van de vrijstelling naar spaarrekeningen van buitenlandse banken zonder filialen of agentschappen in België. Minister van Financiën Koen Geens (CD&V) wil ook een eind maken aan de fiscale misbruiken met spaarboekjes. Het huidige systeem zet spaarders ertoe aan rekeningen te openen bij meerdere banken, om telkens te profiteren van de vrijstelling op de eerste 1880 euro intresten. Na de verkiezingen wordt mogelijk ook de belasting op beursverrichtingen opnieuw onder de loep genomen. Sommige politici willen het toepassingsdomein verruimen en tegelijk de aanslagvoet verlagen. De belasting van 1 procent op kapitalisatiefondsen wordt als te hoog beschouwd. Het plafond van die heffing wordt mogelijk verhoogd of gewoon geschrapt. Belasting op meerwaardeEr doen ook geruchten de ronde dat een belasting op de meerwaarde van roerende effecten zoals obligaties en aandelen wordt ingevoerd. In een context van bezuinigingen, een consensus over de te hoge belasting op arbeid en de verhoging van de roerende voorheffing van 15 naar 25 procent, wordt het draagvlak voor die vrijstelling steeds kleiner. In 2007 stonden de partijen al dicht bij een akkoord daarover. De crisis en de instorting van de beurzen hebben het dossier toen naar de achtergrond verdrongen. Reële huurAls onderdeel van de hervorming van de fiscaliteit op vermogensinkomsten belandt ook het dossier van de belasting op reële huur ongetwijfeld opnieuw op de onderhandelingstafel. De Europese Commissie heeft België verzocht een einde te maken aan de discriminatie tussen de belasting op Belgische en op buitenlandse onroerende inkomsten. België bevoordeelt goederen die worden verhuurd in België (belasting op het kadastraal inkomen) ten opzichte van goederen die gelegen zijn in het buitenland (belasting op de reële huur), wat volgens Europa een aanslag is op het principe van het vrije kapitaalverkeer. De argumenten die de volgende regering ertoe kunnen aanzetten om de reële huur te belasten, zijn legio. Om te beginnen is de beperkte representativiteit van het kadastraal inkomen; de jongste aanpassing dateert al van 1979 en 1980. Daarnaast zet de voordelige belasting op vastgoedinkomsten meer spaarders ertoe aan voor dat type beleggingen te kiezen, met het gevaar dat de vastgoedprijzen zo kunstmatig worden opgedreven. De vastgoedcrisissen in de Verenigde Staten, Spanje, Ierland en Nederland hebben aangetoond dat beleggingen in residentieel vastgoed geen absolute zekerheid bieden. Het risico is in België des te groter, aangezien het fiscale voordeel van de woonbonus in 2014 in handen van de regio's komt. De afschaffing van dat voordeel in Nederland heeft geleid tot de instorting van de prijzen. Ook de stijging van de rente in de komende jaren kan wegen op de leencapaciteit van kandidaat-kopers. François Parisis