Het tekort op de begroting van vorig jaar blijft wellicht onder de 3 procent. Hoewel de cijfers niet definitief zijn, verwacht de federale regering een tekort van 2,96 procent.

Blijft het Belgisch tekort ook effectief onder de grens van 3 procent, dan wordt ons land niet langer aan een verscherpt Europees toezicht onderworpen.

De federale regering presenteert traditioneel half januari een terugblik op het vorige begrotingsjaar. Zowel minister van Begroting Olivier Chastel als zijn collega van Financiën Steven Vanackere benadrukte dat het nog een tweetal maanden wachten is op definitieve cijfers.

Niettemin toonde Vanackere zich overtuigd dat het tekort onder de 3 procent zal duiken. "We kunnen zeggen: land in zicht", luidde het.

In het stabiliteitsprogramma dat met Europa werd afgesproken, had ons land een tekort van 2,8 procent vooropgesteld. Het verschil komt volgens Chastel vrijwel uitsluitend op rekening van Entiteit I, of de federale overheid en de sociale zekerheid. Het tekort in die entiteit bedroeg 2,6 procent tegenover de geplande 2,4 procent.

Het tekort van Entiteit II - de gewesten, gemeenschappen en lokale overheden - bleef ongewijszigd op 0,4 procent.

De overheidsschuld bedroeg eind 2012 99,7 procent van het bbp, wat neerkomt op een stijging van 1,9 procent in de loop van vorig jaar. Die toename is onder meer toe te schrijven aan de toename van het Europees solidariteitsmechanisme (1,5 procent) en de kapitaalsverhoging van Dexia (0,8 procent). De terugbetaling van de schuld door KBC leidde tot een daling met iets meer dan 1 procent, aldus Vanackere. (Belga/BO)

Het tekort op de begroting van vorig jaar blijft wellicht onder de 3 procent. Hoewel de cijfers niet definitief zijn, verwacht de federale regering een tekort van 2,96 procent.Blijft het Belgisch tekort ook effectief onder de grens van 3 procent, dan wordt ons land niet langer aan een verscherpt Europees toezicht onderworpen. De federale regering presenteert traditioneel half januari een terugblik op het vorige begrotingsjaar. Zowel minister van Begroting Olivier Chastel als zijn collega van Financiën Steven Vanackere benadrukte dat het nog een tweetal maanden wachten is op definitieve cijfers. Niettemin toonde Vanackere zich overtuigd dat het tekort onder de 3 procent zal duiken. "We kunnen zeggen: land in zicht", luidde het. In het stabiliteitsprogramma dat met Europa werd afgesproken, had ons land een tekort van 2,8 procent vooropgesteld. Het verschil komt volgens Chastel vrijwel uitsluitend op rekening van Entiteit I, of de federale overheid en de sociale zekerheid. Het tekort in die entiteit bedroeg 2,6 procent tegenover de geplande 2,4 procent.Het tekort van Entiteit II - de gewesten, gemeenschappen en lokale overheden - bleef ongewijszigd op 0,4 procent.De overheidsschuld bedroeg eind 2012 99,7 procent van het bbp, wat neerkomt op een stijging van 1,9 procent in de loop van vorig jaar. Die toename is onder meer toe te schrijven aan de toename van het Europees solidariteitsmechanisme (1,5 procent) en de kapitaalsverhoging van Dexia (0,8 procent). De terugbetaling van de schuld door KBC leidde tot een daling met iets meer dan 1 procent, aldus Vanackere. (Belga/BO)