In 2013 zijn voor 3 miljard euro aan saneringsmaatregelen nodig om de het begrotingsdoel - het Stabiliteitsprogramma eist een maximaal tekort van 2,15 procent van het bbp - te bereiken, blijkt uit de berekeningen van het Federaal Planbureau. Gebeurt dat niet, dan bedraagt het tekort volgend jaar 2,8 procent van het bbp.

Vergrijzing

Ons land krijgt in ieder geval steeds meer af te rekenen met de gevolgen van de vergrijzing. Daardoor stemt het structurele tekort van de sociale zekerheid in 2015 overeen met 1,5 procent van het bbp en met 1,6 procent in 2017. "In het verleden waren de tekorten veelal het gevolg van de economische crisis. Als de economie heropleefde, daalden de uitgaven. Maar nu speelt dat niet meer want steeds meer mensen gaan op pensioen," verduidelijkt het Planbureau.

Geen recessie

Het Planbureau verwacht dat België dit jaar een recessie zal kunnen vermijden en een lichte groei - met 0,1 procent - zal verwezenlijken. Voor 2013 wordt een economische groei verwacht van 1,4 procent. Vanaf 2014 zou de economie in ons land verder blijven groeien, maar die groei zou dan wel nauwelijks boven de 2 procent uitkomen.

Werkgelegenheid

Door de zwakke groei zouden er dit en volgend jaar slechts 22.000 nieuwe banen bijkomen. Voor de periode 2014-2017 verwacht het Planbureau een toename van de werkgelegenheid met 188.000 eenheden.De jobcreatie zou evenwel niet volstaan om de werkloosheid te doen dalen. Het aantal werklozen (inclusief de volledige uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende werklozen) zou tijdens de periode 2012-2014 toenemen met 64.000. Die verslechtering zou zich evenwel volledig laten voelen tussen 2012 en 2014. Vanaf 2015 zou het aantal werklozen afnemen.

Inflatie

Het Planbureau houdt er rekening mee dat de inflatie in België 2,9 procent bereikt in 2012 door een toename van de energieprijzen, een verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar, en hogere indirecte belastingen. Onder impuls van een dalende olieprijs zou de inflatie in 2013 nog slechts 1,9 procent bedragen. (BO)

In 2013 zijn voor 3 miljard euro aan saneringsmaatregelen nodig om de het begrotingsdoel - het Stabiliteitsprogramma eist een maximaal tekort van 2,15 procent van het bbp - te bereiken, blijkt uit de berekeningen van het Federaal Planbureau. Gebeurt dat niet, dan bedraagt het tekort volgend jaar 2,8 procent van het bbp.VergrijzingOns land krijgt in ieder geval steeds meer af te rekenen met de gevolgen van de vergrijzing. Daardoor stemt het structurele tekort van de sociale zekerheid in 2015 overeen met 1,5 procent van het bbp en met 1,6 procent in 2017. "In het verleden waren de tekorten veelal het gevolg van de economische crisis. Als de economie heropleefde, daalden de uitgaven. Maar nu speelt dat niet meer want steeds meer mensen gaan op pensioen," verduidelijkt het Planbureau.Geen recessieHet Planbureau verwacht dat België dit jaar een recessie zal kunnen vermijden en een lichte groei - met 0,1 procent - zal verwezenlijken. Voor 2013 wordt een economische groei verwacht van 1,4 procent. Vanaf 2014 zou de economie in ons land verder blijven groeien, maar die groei zou dan wel nauwelijks boven de 2 procent uitkomen. WerkgelegenheidDoor de zwakke groei zouden er dit en volgend jaar slechts 22.000 nieuwe banen bijkomen. Voor de periode 2014-2017 verwacht het Planbureau een toename van de werkgelegenheid met 188.000 eenheden.De jobcreatie zou evenwel niet volstaan om de werkloosheid te doen dalen. Het aantal werklozen (inclusief de volledige uitkeringsgerechtigde niet-werkzoekende werklozen) zou tijdens de periode 2012-2014 toenemen met 64.000. Die verslechtering zou zich evenwel volledig laten voelen tussen 2012 en 2014. Vanaf 2015 zou het aantal werklozen afnemen.InflatieHet Planbureau houdt er rekening mee dat de inflatie in België 2,9 procent bereikt in 2012 door een toename van de energieprijzen, een verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar, en hogere indirecte belastingen. Onder impuls van een dalende olieprijs zou de inflatie in 2013 nog slechts 1,9 procent bedragen. (BO)