Volgens het voorstel moet een basisbankrekening beschikbaar zijn voor iedereen die wettelijk op het grondgebied van de Europese Unie verblijft. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden zouden banken nog kunnen weigeren om een rekening te openen.

Banken kunnen mensen het recht op een bankrekening niet ontzeggen op grond van hun nationaliteit of hun woonplaats, oordelen de Europarlementsleden. Het voorstel is in de eerste plaats gericht op Roemenië en Bulgarije, waar bijna de helft van de bevolking geen basisbankrekening heeft.

Maar het zijn niet enkel de armsten die soms van een rekening verstoken blijven. Ook seizoensarbeiders, grensarbeiders en in het buitenland verblijvende studenten of gepensioneerden zouden hun voordeel kunnen doen met de nieuwe wetgeving.

België heeft volgens Europarlementslid Philippe De Backer (Open Vld) een voorbeeldfunctie. In ons land is sinds 2003 een wet van kracht die een elementaire betaaldienst garandeert voor elke consument. "Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement volgen het Belgische voorbeeld", aldus De Backer.

De Europarlementsleden willen voorts dat klanten meer transparante en eenvormige informatie over de tarieven van bankrekeningen moeten ontvangen. Dat moet hen in staat stellen de aanbiedingen van banken beter te vergelijken om - als ze dat willen - over te stappen naar een andere financiële instelling.

Het Europees Parlement moet over het voorstel nog wel onderhandelingen voeren met de lidstaten. Verwacht wordt dat beide partijen het dossier kunnen afronden voor de Europese verkiezingen van mei 2014. (Belga/BO)

Volgens het voorstel moet een basisbankrekening beschikbaar zijn voor iedereen die wettelijk op het grondgebied van de Europese Unie verblijft. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden zouden banken nog kunnen weigeren om een rekening te openen. Banken kunnen mensen het recht op een bankrekening niet ontzeggen op grond van hun nationaliteit of hun woonplaats, oordelen de Europarlementsleden. Het voorstel is in de eerste plaats gericht op Roemenië en Bulgarije, waar bijna de helft van de bevolking geen basisbankrekening heeft. Maar het zijn niet enkel de armsten die soms van een rekening verstoken blijven. Ook seizoensarbeiders, grensarbeiders en in het buitenland verblijvende studenten of gepensioneerden zouden hun voordeel kunnen doen met de nieuwe wetgeving. België heeft volgens Europarlementslid Philippe De Backer (Open Vld) een voorbeeldfunctie. In ons land is sinds 2003 een wet van kracht die een elementaire betaaldienst garandeert voor elke consument. "Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement volgen het Belgische voorbeeld", aldus De Backer. De Europarlementsleden willen voorts dat klanten meer transparante en eenvormige informatie over de tarieven van bankrekeningen moeten ontvangen. Dat moet hen in staat stellen de aanbiedingen van banken beter te vergelijken om - als ze dat willen - over te stappen naar een andere financiële instelling. Het Europees Parlement moet over het voorstel nog wel onderhandelingen voeren met de lidstaten. Verwacht wordt dat beide partijen het dossier kunnen afronden voor de Europese verkiezingen van mei 2014. (Belga/BO)