Sinds de financiële crisis van 2008 is er een toevloed aan regels uitgevaardigd om de banksector sterker en veiliger te maken. Politici en toezichthouders willen nieuwe crisissen vermijden, zodat niet opnieuw een beroep moet worden gedaan op het geld van de belastingbetaler om de banken te redden.

Vooral de hogere kapitaalvereisten opgelegd door Europa blijken een impact te hebben op de banken en op de economie, toont een studie van consultant PwC,.uitgevoerd in opdracht van Febelfin, de federatie van de financiële sector.

Doordat ze grotere kapitaalbuffers moeten aanleggen, stijgen de kapitaalkosten van de banken (en dus ook de kosten voor het aanhouden van activa). Dat zal zich volgens PwC-partner Roland Jeanquart op termijn onvermijdelijk vertalen in hogere marges en intrestvoeten op kredieten. De kredietverlening zal met andere woorden duurder worden, wat bepaalde investeringen en dus ook de economische groei en consumptie afremt.

Een kapitaalratio tussen 10 en 11 procent kern Tier 1-eigen vermogen tegenover de risicogewogen activa (de toekomstige norm, zo wordt algemeen aangenomen) zal de Belgische economie tegen 2020 structureel 0,45 procent economische groei op jaarbasis kosten, becijferde PwC.

Als daar ook de liquiditeitsvereisten, resolutiebijdragen en banktaksen zoals ze momenteel op tafel liggen bijgeteld worden, bedraagt het negatieve effect op de economische ontwikkeling 0,74 procent tegen 2020. Dat komt neer op een daling van het bbp met 2,8 miljard euro per jaar.

Bijkomende of nog strengere regels zouden helemaal nefast zijn voor de economische groei, aldus Jeanquart. Strengere kapitaal- en liquiditeitsvereisten (zoals een additionele contracyclische buffer) en de invoering van een taks op financiële transacties zouden volgens de berekeningen van PwC de economische groei tegen 2020 met liefst 1,51 procent op jaarbasis afromen.

Lees meer in Trends van deze week

Sinds de financiële crisis van 2008 is er een toevloed aan regels uitgevaardigd om de banksector sterker en veiliger te maken. Politici en toezichthouders willen nieuwe crisissen vermijden, zodat niet opnieuw een beroep moet worden gedaan op het geld van de belastingbetaler om de banken te redden.Vooral de hogere kapitaalvereisten opgelegd door Europa blijken een impact te hebben op de banken en op de economie, toont een studie van consultant PwC,.uitgevoerd in opdracht van Febelfin, de federatie van de financiële sector.Doordat ze grotere kapitaalbuffers moeten aanleggen, stijgen de kapitaalkosten van de banken (en dus ook de kosten voor het aanhouden van activa). Dat zal zich volgens PwC-partner Roland Jeanquart op termijn onvermijdelijk vertalen in hogere marges en intrestvoeten op kredieten. De kredietverlening zal met andere woorden duurder worden, wat bepaalde investeringen en dus ook de economische groei en consumptie afremt.Een kapitaalratio tussen 10 en 11 procent kern Tier 1-eigen vermogen tegenover de risicogewogen activa (de toekomstige norm, zo wordt algemeen aangenomen) zal de Belgische economie tegen 2020 structureel 0,45 procent economische groei op jaarbasis kosten, becijferde PwC. Als daar ook de liquiditeitsvereisten, resolutiebijdragen en banktaksen zoals ze momenteel op tafel liggen bijgeteld worden, bedraagt het negatieve effect op de economische ontwikkeling 0,74 procent tegen 2020. Dat komt neer op een daling van het bbp met 2,8 miljard euro per jaar.Bijkomende of nog strengere regels zouden helemaal nefast zijn voor de economische groei, aldus Jeanquart. Strengere kapitaal- en liquiditeitsvereisten (zoals een additionele contracyclische buffer) en de invoering van een taks op financiële transacties zouden volgens de berekeningen van PwC de economische groei tegen 2020 met liefst 1,51 procent op jaarbasis afromen.Lees meer in Trends van deze week