Uit een enquête van Unizo bij kmo's blijkt dat een kwart van de ondernemingen problemen ervaart met het verkrijgen of behouden van kredieten bij de bank. De ondernemersorganisatie wil dringend overleg met de sector en de overheden.

Waarborgen

De belangrijkste problemen zijn strengere voorwaarden door de banken (bij 65 pct van het kwart ondernemers dat problemen ondervindt). Concreet gaat het om grotere waarborgen die worden gevraagd. Een ander probleem is de weigering van kredietaanvragen (44 pct). De enquête kwam er na klachten van ondernemers over problemen met de financiering.

Bij de eerste financiële crisis (2008-2009) waren die klachten er ook al, om daarna te verdwijnen. Volgens Unizo steken de klachten opnieuw de kop op sinds oktober.

Steun

Unizo vraagt dringend overleg met de banken en vraagt dat de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid uit de vorige crisis - bijvoorbeeld participatiefonds en waarborgregeling - nieuw leven worden ingeblazen, zo zegt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van de ondernemersorganisatie.

Afspraken

Minister-president Kris Peeters beklemtoont dat de Vlaamse regering er wil over blijven waken dat ondernemingen "vlot en soepel over financiering kunnen beschikken". In een mededeling herinnert Peeters eraan dat de Vlaamse regering reeds in 2009 een rondetafelconferentie met ondernemers en banken hield waar duidelijke afspraken werden gemaakt op het vlak van kredietverlening. Deze dialoog wordt volgens hem onverkort verdergezet.

Groene waarborgPeeters wijst erop dat het Vlaams gewest "een ruim assortiment heeft aan mogelijkheden om kredietverlening aan bedrijven te faciliteren via waarborgverstrekking". Zo start in 2012 de groene waarborg voor ondernemingen die hun energie-efficiëntie willen verbeteren. Twee jaar geleden werd de win-winlening uitgebreid en ontwikkelde Febelfin een methodiek om cijfers over nieuw toegekende kredietbedragen te verzamelen, naast de al bestaande gegevens over uitstaande bedragen.

"Deze monitoring gaat onverkort verder. Dankzij een goede samenwerking en een diepgaand overleg van de banken met het bedrijfsleven, moeten gezonde bedrijven kunnen investeren om zo snel mogelijk een economische heropleving te realiseren", besluit Peeters. (Belga/EE)

Uit een enquête van Unizo bij kmo's blijkt dat een kwart van de ondernemingen problemen ervaart met het verkrijgen of behouden van kredieten bij de bank. De ondernemersorganisatie wil dringend overleg met de sector en de overheden. Waarborgen De belangrijkste problemen zijn strengere voorwaarden door de banken (bij 65 pct van het kwart ondernemers dat problemen ondervindt). Concreet gaat het om grotere waarborgen die worden gevraagd. Een ander probleem is de weigering van kredietaanvragen (44 pct). De enquête kwam er na klachten van ondernemers over problemen met de financiering. Bij de eerste financiële crisis (2008-2009) waren die klachten er ook al, om daarna te verdwijnen. Volgens Unizo steken de klachten opnieuw de kop op sinds oktober. Steun Unizo vraagt dringend overleg met de banken en vraagt dat de steunmaatregelen van de Vlaamse en federale overheid uit de vorige crisis - bijvoorbeeld participatiefonds en waarborgregeling - nieuw leven worden ingeblazen, zo zegt Johan Bortier, directeur van de studiedienst van de ondernemersorganisatie. Afspraken Minister-president Kris Peeters beklemtoont dat de Vlaamse regering er wil over blijven waken dat ondernemingen "vlot en soepel over financiering kunnen beschikken". In een mededeling herinnert Peeters eraan dat de Vlaamse regering reeds in 2009 een rondetafelconferentie met ondernemers en banken hield waar duidelijke afspraken werden gemaakt op het vlak van kredietverlening. Deze dialoog wordt volgens hem onverkort verdergezet. Groene waarborgPeeters wijst erop dat het Vlaams gewest "een ruim assortiment heeft aan mogelijkheden om kredietverlening aan bedrijven te faciliteren via waarborgverstrekking". Zo start in 2012 de groene waarborg voor ondernemingen die hun energie-efficiëntie willen verbeteren. Twee jaar geleden werd de win-winlening uitgebreid en ontwikkelde Febelfin een methodiek om cijfers over nieuw toegekende kredietbedragen te verzamelen, naast de al bestaande gegevens over uitstaande bedragen. "Deze monitoring gaat onverkort verder. Dankzij een goede samenwerking en een diepgaand overleg van de banken met het bedrijfsleven, moeten gezonde bedrijven kunnen investeren om zo snel mogelijk een economische heropleving te realiseren", besluit Peeters. (Belga/EE)