De rentevoet staat al sinds maart 2009 op een historisch laag peil. 61 analisten gepolst door het persagentschap Reuters houden er rekening mee dat de Bank of England - door het langzame economische herstel - de belangrijkste rentevoet zeker tot begin 2011 laag houdt.

De rentevoet staat al sinds maart 2009 op een historisch laag peil. 61 analisten gepolst door het persagentschap Reuters houden er rekening mee dat de Bank of England - door het langzame economische herstel - de belangrijkste rentevoet zeker tot begin 2011 laag houdt.