"De regering heeft nog maar net het tarief van de notionele-intrestaftrek verlaagd tot 3% of het regime staat weer ter discussie. De georkestreerde aanval op de grote ondernemingen in dit land zet kwaad bloed in het bedrijfsleven en bij de buitenlandse hoofdkantoren van groepen. Ze kunnen nog net de jongste begrotingsmaatregelen slikken, maar nu is de maat vol."

Fiscalisten vragen de regering om af te blijven van de notionele-interestaftrek. "Als de regering sleutelt aan de maatregel of op een andere manier de fiscale druk op vennootschappen nog verhoogt, verhuizen er ongetwijfeld een aantal naar het buitenland. Vergeet niet dat de vennootschappen die de geldstromen van een groep beheren - die nu kop van Jut zijn - hier wél belasting betalen en dus niets kosten aan de staat. Hun activiteiten zijn gemakkelijk verplaatsbaar naar het buitenland. Deze extra inkomsten ben je dan kwijt en dan spreek ik nog niet over de indirecte schade die een verhuis van de beslissingscentra aan de binnenlandse werkmaatschappijen van de groep zal aanrichten."

De notionele-intrestaftrek levert de schatkist geld op. "Critici weigeren de merites van het systeem te zien", zegt Geert Janssens, hoofdeconoom van de denktank VKW Metena. "Het wettelijk correct gebruik van de notionele-intrestaftrek leidde bijvoorbeeld in de periode 2005-2007 tot een netto-versterking van het eigen vermogen van onze bedrijven met 150 miljard euro. Een dankbaar geschenk tijdens de Grote Recessie."

Hoewel sommige bedrijven weinig of geen vennootschapsbelasting betalen, heeft België altijd internationale groepen en holdings omarmt. Zij dragen fundamenteel bij tot de welvaart van een land. "Onze beleidsfocus lag op de creatie van nieuwe tewerkstelling en welvaart, niet op het krampachtig wegbelasten van het bestaande. In die expansieve gedachte passen internationaal geïnspireerde gunstregimes voor de opbrengsten van octrooien (innovatie), het niet belasten van meerwaarde op aandelen (risicokapitaal), definitief belaste inkomsten (internationale verdragen), de investeringsaftrek (investeringen) en de notionele-intrestaftrek (versterken kapitaalbasis). Doen alsof die context niet bestaat, is intellectueel oneerlijk. Wat dat bijdraagt tot het geheel van de economie kan je niet becijferen in een lineaire doorrekening van zogezegd misgelopen winstbelasting. We moeten ons focussen op de globale bijdrage van de bedrijven tot de welvaart. Anders dreigen we de tak waarop we zitten af te zagen. Je vraagt de hoofdsponsor van de voetbalclub toch ook niet om zijn entreeticket te tonen, aldus Janssens.

Eric Pompen

"De regering heeft nog maar net het tarief van de notionele-intrestaftrek verlaagd tot 3% of het regime staat weer ter discussie. De georkestreerde aanval op de grote ondernemingen in dit land zet kwaad bloed in het bedrijfsleven en bij de buitenlandse hoofdkantoren van groepen. Ze kunnen nog net de jongste begrotingsmaatregelen slikken, maar nu is de maat vol." Fiscalisten vragen de regering om af te blijven van de notionele-interestaftrek. "Als de regering sleutelt aan de maatregel of op een andere manier de fiscale druk op vennootschappen nog verhoogt, verhuizen er ongetwijfeld een aantal naar het buitenland. Vergeet niet dat de vennootschappen die de geldstromen van een groep beheren - die nu kop van Jut zijn - hier wél belasting betalen en dus niets kosten aan de staat. Hun activiteiten zijn gemakkelijk verplaatsbaar naar het buitenland. Deze extra inkomsten ben je dan kwijt en dan spreek ik nog niet over de indirecte schade die een verhuis van de beslissingscentra aan de binnenlandse werkmaatschappijen van de groep zal aanrichten." De notionele-intrestaftrek levert de schatkist geld op. "Critici weigeren de merites van het systeem te zien", zegt Geert Janssens, hoofdeconoom van de denktank VKW Metena. "Het wettelijk correct gebruik van de notionele-intrestaftrek leidde bijvoorbeeld in de periode 2005-2007 tot een netto-versterking van het eigen vermogen van onze bedrijven met 150 miljard euro. Een dankbaar geschenk tijdens de Grote Recessie." Hoewel sommige bedrijven weinig of geen vennootschapsbelasting betalen, heeft België altijd internationale groepen en holdings omarmt. Zij dragen fundamenteel bij tot de welvaart van een land. "Onze beleidsfocus lag op de creatie van nieuwe tewerkstelling en welvaart, niet op het krampachtig wegbelasten van het bestaande. In die expansieve gedachte passen internationaal geïnspireerde gunstregimes voor de opbrengsten van octrooien (innovatie), het niet belasten van meerwaarde op aandelen (risicokapitaal), definitief belaste inkomsten (internationale verdragen), de investeringsaftrek (investeringen) en de notionele-intrestaftrek (versterken kapitaalbasis). Doen alsof die context niet bestaat, is intellectueel oneerlijk. Wat dat bijdraagt tot het geheel van de economie kan je niet becijferen in een lineaire doorrekening van zogezegd misgelopen winstbelasting. We moeten ons focussen op de globale bijdrage van de bedrijven tot de welvaart. Anders dreigen we de tak waarop we zitten af te zagen. Je vraagt de hoofdsponsor van de voetbalclub toch ook niet om zijn entreeticket te tonen, aldus Janssens.Eric Pompen