Arco eist een schadevergoeding van Belfius. De financiële poot van het ACW vindt dat het door toedoen van de staatsbank schade geleden heeft bij de recente kapitaalverhoging van Dexia. Dat schrijft De Morgen.

Arco geeft geen commentaar over de grote van de gewenste schadevergoeding. De Morgen maakt gewag van miljoenen euro's schade. Arco is momenteel in vereffening omwille van het Dexia-debacle en zoekt dus middelen om de financiële put te dichten. Belfius is een kredietverlener van Arcofin, een van de Arco-vehikels. Als waarborg
voor dat krediet gaf Arco daarom circa 50 miljoen aandelen Dexia in pand. Belfius kreeg ook het stemrecht van die aandelen en maakte daarvan gebruik. De staatsbank verplichtte Arco in te stemmen met de kapitaalverhoging van Dexia. Als bestaande aandeelhouder zag Arco de, reeds geringe, waarde van die aandelen bijkomend fors dalen na doorvoering van de kapitaalverhoging.

In een vereffeningsverslag luidt het als volgt: "de vereffenaars leggen de schade die aldus werd aangericht aan de volledige Dexia-participatie van Arco-vennootschappen in vereffening, ten laste van Belfius Bank." Door de waardedaling van het Dexia-aandeel verloor Arco ongeveer 10 miljoen euro.

Arco heeft een advocaat onder de arm genomen. De betwisting zou kunnen eindigen in een minnelijke schikking, maar zou ook voor de rechtbank kunnen komen. "De vraag van schade is niet aan de orde", reageert Belfius. (Belga/SD)Arco eist een schadevergoeding van Belfius. De financiële poot van het ACW vindt dat het door toedoen van de staatsbank schade geleden heeft bij de recente kapitaalverhoging van Dexia. Dat schrijft De Morgen. Arco geeft geen commentaar over de grote van de gewenste schadevergoeding. De Morgen maakt gewag van miljoenen euro's schade. Arco is momenteel in vereffening omwille van het Dexia-debacle en zoekt dus middelen om de financiële put te dichten. Belfius is een kredietverlener van Arcofin, een van de Arco-vehikels. Als waarborg voor dat krediet gaf Arco daarom circa 50 miljoen aandelen Dexia in pand. Belfius kreeg ook het stemrecht van die aandelen en maakte daarvan gebruik. De staatsbank verplichtte Arco in te stemmen met de kapitaalverhoging van Dexia. Als bestaande aandeelhouder zag Arco de, reeds geringe, waarde van die aandelen bijkomend fors dalen na doorvoering van de kapitaalverhoging. In een vereffeningsverslag luidt het als volgt: "de vereffenaars leggen de schade die aldus werd aangericht aan de volledige Dexia-participatie van Arco-vennootschappen in vereffening, ten laste van Belfius Bank." Door de waardedaling van het Dexia-aandeel verloor Arco ongeveer 10 miljoen euro. Arco heeft een advocaat onder de arm genomen. De betwisting zou kunnen eindigen in een minnelijke schikking, maar zou ook voor de rechtbank kunnen komen. "De vraag van schade is niet aan de orde", reageert Belfius. (Belga/SD)