Tegen de analistenverwachtingen in is er voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 een einde gekomen aan economische groei in de VS.

De economie in de VS is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,1 procent gekrompen tegenover hetzelfde kwartaal van 2011. Analisten hielden rekening met een toename met 1,1 procent. De krimp is in de eerste plaats te wijten aan dalende defensie-uitgaven. Maar ook de terugval van bedrijfsinvesteringen door verminderde voorraden had een negatieve invloed op het bbp.

Voor het volledige jaar 2012 noteren de VS een toename van het bbp met 2,2 procent, tegenover 1,8 procent in 2011.

Volgens Nigel Gault, hoofdeconoom bij IHS Global Insight in Lexington Massachusetts, heeft de combinatie van lagere defensie-uitgaven en verminderde voorraden de groei in het vierde kwartaal met op zijn minst 2 procentpunten afgeroomd. "Dit is geen indicatie van een recessie", besluit Gault.

Ook de afnemende export, afgeremd door een recessie in Europa en een afkoelende Chinese economie, woog op de kwartaalgroei. De export is in de laatste drie maanden van vorig jaar voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2009 gedaald.

Maar niet alle cijfers uit het rapport ogen somber. Zo groeide de spaarquote van de Amerikaanse gezinnen met 4,7 procent tegenover 3,6 procent in het derde kwartaal. Dat resultaat komt mogelijk de toekomstige uitgaven van de gezinnen - en dus de economie - ten goede.

De consumentenbestedingen, die ruim tweederde van de economische activiteiten in de VS vertegenwoordigen, namen toe met 2,2 procent. In het derde kwartaal werd 1,6 procent meer uitgegeven. (BO/Reuters)

Tegen de analistenverwachtingen in is er voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2009 een einde gekomen aan economische groei in de VS.De economie in de VS is in het vierde kwartaal van 2012 met 0,1 procent gekrompen tegenover hetzelfde kwartaal van 2011. Analisten hielden rekening met een toename met 1,1 procent. De krimp is in de eerste plaats te wijten aan dalende defensie-uitgaven. Maar ook de terugval van bedrijfsinvesteringen door verminderde voorraden had een negatieve invloed op het bbp.Voor het volledige jaar 2012 noteren de VS een toename van het bbp met 2,2 procent, tegenover 1,8 procent in 2011. Volgens Nigel Gault, hoofdeconoom bij IHS Global Insight in Lexington Massachusetts, heeft de combinatie van lagere defensie-uitgaven en verminderde voorraden de groei in het vierde kwartaal met op zijn minst 2 procentpunten afgeroomd. "Dit is geen indicatie van een recessie", besluit Gault.Ook de afnemende export, afgeremd door een recessie in Europa en een afkoelende Chinese economie, woog op de kwartaalgroei. De export is in de laatste drie maanden van vorig jaar voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2009 gedaald. Maar niet alle cijfers uit het rapport ogen somber. Zo groeide de spaarquote van de Amerikaanse gezinnen met 4,7 procent tegenover 3,6 procent in het derde kwartaal. Dat resultaat komt mogelijk de toekomstige uitgaven van de gezinnen - en dus de economie - ten goede.De consumentenbestedingen, die ruim tweederde van de economische activiteiten in de VS vertegenwoordigen, namen toe met 2,2 procent. In het derde kwartaal werd 1,6 procent meer uitgegeven. (BO/Reuters)