Het bbp van de VS is in het vierde kwartaal van 2014 met 2,2 procent gegroeid op jaarbasis. Dat cijfer stemt overeen met de tweede raming van het ministerie, maar ligt wel onder de eerste raming van januari (+2,6 procent).

In het derde kwartaal van vorig jaar was de Amerikaanse economie nog met 5,0 procent gegroeid. Over het volledige jaar 2014 bedroeg de groei 2,4 procent

De toename van het bbp werd in de eerste plaats ondersteund door de grootste stijging van de consumentenuitgaven (+4,4 procent) in acht jaar. Consumentenuitgaven stemmen overeen met ongeveer tweederde van de Amerikaanse economie.

Daartegenover staat dat de bedrijfsinvesteringen wat terugvielen en de export afnam als gevolg van de sterke dollar.

De sterke dollar, die de aanhoudende zwakte in Europa en Azië weerspiegelt, het barre winterweer in de Verenigde Staten, en een inmiddels beslecht arbeidsconflict bij de havens aan de Amerikaanse westkust, blijken de economische activiteiten in de eerste twee maanden van dit jaar beïnvloed te hebben.(Reuters/BO)

Het bbp van de VS is in het vierde kwartaal van 2014 met 2,2 procent gegroeid op jaarbasis. Dat cijfer stemt overeen met de tweede raming van het ministerie, maar ligt wel onder de eerste raming van januari (+2,6 procent).In het derde kwartaal van vorig jaar was de Amerikaanse economie nog met 5,0 procent gegroeid. Over het volledige jaar 2014 bedroeg de groei 2,4 procentDe toename van het bbp werd in de eerste plaats ondersteund door de grootste stijging van de consumentenuitgaven (+4,4 procent) in acht jaar. Consumentenuitgaven stemmen overeen met ongeveer tweederde van de Amerikaanse economie. Daartegenover staat dat de bedrijfsinvesteringen wat terugvielen en de export afnam als gevolg van de sterke dollar.De sterke dollar, die de aanhoudende zwakte in Europa en Azië weerspiegelt, het barre winterweer in de Verenigde Staten, en een inmiddels beslecht arbeidsconflict bij de havens aan de Amerikaanse westkust, blijken de economische activiteiten in de eerste twee maanden van dit jaar beïnvloed te hebben.(Reuters/BO)