De index van Conference Board, een economisch onderzoeksinstituut, duikelde van 56,5 in januari naar 46 in februari. Dat is ook een stuk lager dan marktkenners hadden verwacht.

Consumenten zijn vooral bezorgd over hun baan en hun inkomen.

De index van Conference Board, een economisch onderzoeksinstituut, duikelde van 56,5 in januari naar 46 in februari. Dat is ook een stuk lager dan marktkenners hadden verwacht. Consumenten zijn vooral bezorgd over hun baan en hun inkomen.