Het hogere ambtenarenpensioen zou een gevolg zijn van de indexeringen en de zogenaamde perequatie, de tweejaarlijkse aanpassing van de ambtenarenpensioenen aan de loonstijgingen van de actieve ambtenaren.

Volgens de socialistische vakbond ACOD komt er in het voorjaar van 2011 een perequatie van 1,3 procent voor de gepensioneerde ambtenaren van de Vlaamse overheid. Voor gepensioneerde spoormannen komt er 1,7 procent bij. Ook de pensioenen bij het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap gaan met meer dan 1 procent omhoog.

Voor de gepensioneerden uit het Vlaams onderwijs is de pensioenaanpassing beperkt tot 0,36 procent, voor federale ambtenaren tot 0,28 procent en voor de gepensioneerden uit de lokale besturen tot 0,1 procent. Alle pensioenverhogingen komen bovenop de 'normale' indexering.

Het Federaal Planbureau verwacht in augustus 2011 een nieuwe indexering, na die van september 2010. De optelsom van die dubbele indexering en de perequatie maakt dat de Vlaamse ambtenaren hun pensioen in minder dan twaalf maanden met 5,3 procent zien stijgen. Voor gepensioneerde werknemers uit de privésector gaat het om maximaal 4 procent (tweemaal de index).

De forse pensioenverhoging is slecht nieuws voor het federale overheidsbudget. Dat komt doordat de oplopende kosten van de ambtenarenpensioenen van de gewesten en gemeenschappen op rekening komen van de federale begroting, aldus De Standaard.

Het hogere ambtenarenpensioen zou een gevolg zijn van de indexeringen en de zogenaamde perequatie, de tweejaarlijkse aanpassing van de ambtenarenpensioenen aan de loonstijgingen van de actieve ambtenaren.Volgens de socialistische vakbond ACOD komt er in het voorjaar van 2011 een perequatie van 1,3 procent voor de gepensioneerde ambtenaren van de Vlaamse overheid. Voor gepensioneerde spoormannen komt er 1,7 procent bij. Ook de pensioenen bij het Brussels Gewest en de Franse Gemeenschap gaan met meer dan 1 procent omhoog. Voor de gepensioneerden uit het Vlaams onderwijs is de pensioenaanpassing beperkt tot 0,36 procent, voor federale ambtenaren tot 0,28 procent en voor de gepensioneerden uit de lokale besturen tot 0,1 procent. Alle pensioenverhogingen komen bovenop de 'normale' indexering. Het Federaal Planbureau verwacht in augustus 2011 een nieuwe indexering, na die van september 2010. De optelsom van die dubbele indexering en de perequatie maakt dat de Vlaamse ambtenaren hun pensioen in minder dan twaalf maanden met 5,3 procent zien stijgen. Voor gepensioneerde werknemers uit de privésector gaat het om maximaal 4 procent (tweemaal de index). De forse pensioenverhoging is slecht nieuws voor het federale overheidsbudget. Dat komt doordat de oplopende kosten van de ambtenarenpensioenen van de gewesten en gemeenschappen op rekening komen van de federale begroting, aldus De Standaard.