Voor staatsbons met een looptijd van drie jaar (2014) werd 170 miljoen euro opgehaald met een brutorendement van 3,50 procent, voor die van vijf jaar (2016) 1,13 miljard euro met een rendement van 4,00 procent en voor die van acht jaar (2019) 90.503.600 euro met een rendement van 4,20 procent.

De regering van lopende zaken van uittredend premier Leterme heeft intussen beslist de geplande belastingverhoging op vastrentende beleggingsproducten tot 21 procent niet toe te passen op de staatsbons. De roerende voorheffing op de staatsbons waarvoor tot vrijdag 2 december 2011 kan worden ingetekend, blijft dus op 15 procent.

vastrentende beleggingsproducten

(BO)

Voor staatsbons met een looptijd van drie jaar (2014) werd 170 miljoen euro opgehaald met een brutorendement van 3,50 procent, voor die van vijf jaar (2016) 1,13 miljard euro met een rendement van 4,00 procent en voor die van acht jaar (2019) 90.503.600 euro met een rendement van 4,20 procent. De regering van lopende zaken van uittredend premier Leterme heeft intussen beslist de geplande belastingverhoging op vastrentende beleggingsproducten tot 21 procent niet toe te passen op de staatsbons. De roerende voorheffing op de staatsbons waarvoor tot vrijdag 2 december 2011 kan worden ingetekend, blijft dus op 15 procent.vastrentende beleggingsproducten (BO)