Na enkele moeilijke jaren knopen de Belgische technologiebedrijven weer aan met groei en jobcreatie. Voor 2015 verwacht Agoria een groei van 1,5 procent. Volgend jaar kan de groei versnellen tot 3 procent. "Onze economie begint de vruchten te plukken van de maatregelen die de regering heeft genomen om de loonkostenhandicap af te bouwen. Zo worden Belgische producten stilaan weer concurrentiëler in het buitenland", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.
...

Na enkele moeilijke jaren knopen de Belgische technologiebedrijven weer aan met groei en jobcreatie. Voor 2015 verwacht Agoria een groei van 1,5 procent. Volgend jaar kan de groei versnellen tot 3 procent. "Onze economie begint de vruchten te plukken van de maatregelen die de regering heeft genomen om de loonkostenhandicap af te bouwen. Zo worden Belgische producten stilaan weer concurrentiëler in het buitenland", zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria. Dat zorgt volgens de technologiefederatie voor extra werkgelegenheid. In 2014 gingen in de sector nog 6000 banen verloren. Die negatieve trend zou dit jaar hebben doorgezet mochten er geen maatregelen genomen zijn om de concurrentiekracht van de ondernemingen te versterken en de jobcreatie te ondersteunen. Daardoor bleef de jobvernietiging beperkt tot een duizendtal. Lambotte: "Je kan het ook van de positieve kant bekijken. Er is dit jaar al vermeden dat er 5000 banen verloren gaan. Agoria gaat ervan uit dat de sector in 2016 1500 nieuwe banen creëert." Dat wordt bevestigd door een peiling bij de CEO's van de Agoria-leden. "56 procent van de ondervraagde bedrijven verwacht een uitgesproken verbetering van de concurrentiekracht, en 21 procent heeft al effectieve aanwervingsplannen voor volgend jaar."Agoria ziet het aantal jobs in de sector tegen 2020 met 10.000 toenemen. Agoria-hoofdeconoom Frank Vandermarliere: "De golf van herstructureringen lijkt voorbij. Dat wijst op een vernieuwd geloof bij investeerders in ons land." Ook de rendabiliteit van de bedrijven verbetert stilaan. En de investeringen, die gedaald waren tot een historisch laag niveau, stijgen opnieuw. Agoria verwacht in 2016 een investeringsgroei tussen 3 en 5 procent.Het positieve verhaal van Agoria is in belangrijke mate te danken aan de maatregelen die de regering genomen heeft om de concurrentiekracht van de ondernemingen te verbeteren. Eind 2014, bij het aantreden van de regering-Michel, bedroeg de historische loonkostenhandicap van de technologische industrie ten opzichte van de buurlanden 15,5 procent. De effecten van de gezondheidsindex en de hogere btw op elektriciteit (een recente beslissing van de federale regering) doen die handicap met 2,6 procent toenemen. Daar komt nog eens 1,1 procent bij ten gevolge van loondrift en de loonkostenverhogingen van het interprofessioneel akkoord 2015-2016. Maar aan de andere kant dragen maatregelen in België en loonakkoorden in de buurlanden bij tot een versterking van het concurrentievermogen. De sterkere loonstijgingen in vooral Duitsland zorgen voor een daling van de loonhandicap tegen 2016 met 3,6 procent. Daarnaast is er de indexsprong (-2% loonhandicap) en een aantal lastenverlagingen van de federale regering (-1,4%). Gevolg is dat de historische loonhandicap in de technologische industrie tegen eind 2016 gedaald zal zijn tot 12,1 procent. Tel daar nog de daling van de werkgeversbijdragen van 33 procent naar 25 procent bij en tegen 2020 bedraagt de loonhandicap nog 10 procent. Vandermarliere: "Sommige bedrijven denken dat de lagere werkgeversbijdragen een concurrentiebonus inhouden van 8 procent, maar dat klopt niet. Gemiddeld bedragen de werkgeversbijdragen in onze sector 28 procent. De daling is weliswaar voldoende om de bedrijven concurrentiëler te maken. De effecten van de lastenverlagingen mogen bij de interprofessionele akkoorden vanaf 2017 echter niet worden ongedaan gemaakt. In dat geval komt de verwachte jobcreatie op de helling te staan."