De overheid zou aanzienlijk minder loonbelasting innen indien maaltijd- en ecocheques worden afgeschaft. Het zou de overheid 1,95 miljard euro kosten. Dat blijkt uit een berekening van de federale overheidsdienst Financiën, waarover De Tijd en L'Echo berichten.

De nota van de FOD Financiën is opgesteld op 25 maart en bevat een rekenoefening naar de haalbaarheid van de afschaffing van het systeem van maaltijd- en ecocheques. De dienst gaat ervan uit dat bij het afschaffen de waarde van de cheques als nettoloon wordt gestort aan de werknemers.

Omdat zo'n maatregel voor alle werknemers in loondienst (zo'n 5 miljoen) zou gelden en niet alleen voor de loontrekkenden die nu de cheques ontvangen (zo'n 1,3 miljoen), zou de overheid aanzienlijk minder loonbelasting innen. Uitgaande van een dagelijkse netto vergoeding van 5,91 euro over 200 dagen per jaar en een marginaal belastingtarief van 45 procent, loopt de overheid daardoor jaarlijks 1,95 miljard euro aan loonbelasting mis.

Belastingvoordeel

Het belastingvoordeel alleen toekennen aan de werknemers die nu al eco- en maaltijdcheques ontvangen, zou juridisch onmogelijk zijn omdat alle werknemers fiscaal gelijk behandeld moeten worden.

De discussie over de afschaffing van het systeem van maaltijdcheques werd eerder aangezwengeld door federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A). Hij noemde het systeem "waanzinnig" door de hoge kostprijs. Ondernemersorganisaties als Comeos en Unizo juichten het voorstel toe, terwijl de uitgevers van maaltijdcheques doemscenario's voorspiegelden. (Belga/AVE)

De overheid zou aanzienlijk minder loonbelasting innen indien maaltijd- en ecocheques worden afgeschaft. Het zou de overheid 1,95 miljard euro kosten. Dat blijkt uit een berekening van de federale overheidsdienst Financiën, waarover De Tijd en L'Echo berichten. De nota van de FOD Financiën is opgesteld op 25 maart en bevat een rekenoefening naar de haalbaarheid van de afschaffing van het systeem van maaltijd- en ecocheques. De dienst gaat ervan uit dat bij het afschaffen de waarde van de cheques als nettoloon wordt gestort aan de werknemers. Omdat zo'n maatregel voor alle werknemers in loondienst (zo'n 5 miljoen) zou gelden en niet alleen voor de loontrekkenden die nu de cheques ontvangen (zo'n 1,3 miljoen), zou de overheid aanzienlijk minder loonbelasting innen. Uitgaande van een dagelijkse netto vergoeding van 5,91 euro over 200 dagen per jaar en een marginaal belastingtarief van 45 procent, loopt de overheid daardoor jaarlijks 1,95 miljard euro aan loonbelasting mis. BelastingvoordeelHet belastingvoordeel alleen toekennen aan de werknemers die nu al eco- en maaltijdcheques ontvangen, zou juridisch onmogelijk zijn omdat alle werknemers fiscaal gelijk behandeld moeten worden. De discussie over de afschaffing van het systeem van maaltijdcheques werd eerder aangezwengeld door federaal minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A). Hij noemde het systeem "waanzinnig" door de hoge kostprijs. Ondernemersorganisaties als Comeos en Unizo juichten het voorstel toe, terwijl de uitgevers van maaltijdcheques doemscenario's voorspiegelden. (Belga/AVE)