Roken in België wordt duurder doordat de federale regering een accijnsverhoging doorvoert om meer geld naar de staatskas te sluizen. Wie rookt, betaalt in 2016 voor een pakje sigaretten 0,13 euro meer dan vandaag. In 2018 wordt dat 0,32 euro extra. De prijs voor roltabak stijgt volgt met 0,70 euro, in 2018 loopt de accijnsverhoging op tot 2,88 euro per pakje.

Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, en Fetabel, de federatie van producenten en importeurs van roltabak in België en Luxemburg, vrezen dat de 'maatregelen onnodige schade zullen berokkenen aan de legale markt en handel, met onomkeerbare fiscale verliezen tot gevolg'.

'Niet minder maar elders sigaretten kopen'

De tabaksfederatie gaat er met andere woorden vanuit dat de consument niet minder zal consumeren, maar zich elders zal gaan bevoorraden, waardoor de Belgische schatkist 'achter het net vist'.

"De Belgische consument gaat zich nu al alsmaar vaker in het buitenland bevoorraden. Uit een halfjaarlijks onderzoek blijkt dat het aantal legale sigaretten dat in België wordt geconsumeerd maar elders werd aangekocht momenteel al 8 procent bedraagt", aldus Cimabel en Fetabel in een persbericht.

Nederland

De federaties verwijzen in dat verband naar Nederland, waar de verhoging met 35 cent voor sigaretten en 65 cent voor roltabak in 2013 niet tot de verwachte meeropbrengst van 371 miljoen euro heeft geleid. Integendeel, volgens de federatie sloeg de 'ondoordachte accijnsverhoging' een gat van 403 miljoen euro in de Nederlandse begroting. De Nederlanders vonden hun sigaretten te duur en gingen zich in buitenland (waaronder België) bevoorraden, of via illegale kanalen, luidt het.

Banenverlies

Nog volgens de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten druist de accijnsverhoging in tegen de ambitie van de Belgische regering om jobs te creëren. De tabakssector stemt volgens de federatie overeen met 17.000 directe en indirecte jobs in ons land: "Wij vrezen dat door deze enorme verhoging van de accijnzen, de productie van roltabak en daarmee gepaard gaande tewerkstelling in de kleine, voornamelijk West-Vlaamse, tabaksbedrijven bedreigd is".

Vooral de tewerkstelling de grensstreken blijkt dus bedreigd. "Het is algemeen bekend dat Nederlanders en Fransen zich in ons land voorzien van tabak. Met de forse accijnsverhoging zal zo'n 10 procent van de Belgische tabaksmarkt verloren gaan. Als je weet dat dagbladhandelaars gemiddeld voor een derde van hun omzet en de helft van hun nettowinst aangewezen zijn op de verkoop van tabaksproducten, spreekt het voor zich dat er veel jobs zullen sneuvelen in de grensstreken", aldus Cimabel en Fetabel.

Roken in België wordt duurder doordat de federale regering een accijnsverhoging doorvoert om meer geld naar de staatskas te sluizen. Wie rookt, betaalt in 2016 voor een pakje sigaretten 0,13 euro meer dan vandaag. In 2018 wordt dat 0,32 euro extra. De prijs voor roltabak stijgt volgt met 0,70 euro, in 2018 loopt de accijnsverhoging op tot 2,88 euro per pakje.Cimabel, de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten, en Fetabel, de federatie van producenten en importeurs van roltabak in België en Luxemburg, vrezen dat de 'maatregelen onnodige schade zullen berokkenen aan de legale markt en handel, met onomkeerbare fiscale verliezen tot gevolg'. De tabaksfederatie gaat er met andere woorden vanuit dat de consument niet minder zal consumeren, maar zich elders zal gaan bevoorraden, waardoor de Belgische schatkist 'achter het net vist'. "De Belgische consument gaat zich nu al alsmaar vaker in het buitenland bevoorraden. Uit een halfjaarlijks onderzoek blijkt dat het aantal legale sigaretten dat in België wordt geconsumeerd maar elders werd aangekocht momenteel al 8 procent bedraagt", aldus Cimabel en Fetabel in een persbericht. De federaties verwijzen in dat verband naar Nederland, waar de verhoging met 35 cent voor sigaretten en 65 cent voor roltabak in 2013 niet tot de verwachte meeropbrengst van 371 miljoen euro heeft geleid. Integendeel, volgens de federatie sloeg de 'ondoordachte accijnsverhoging' een gat van 403 miljoen euro in de Nederlandse begroting. De Nederlanders vonden hun sigaretten te duur en gingen zich in buitenland (waaronder België) bevoorraden, of via illegale kanalen, luidt het.Nog volgens de Belgisch-Luxemburgse federatie van sigarettenfabrikanten druist de accijnsverhoging in tegen de ambitie van de Belgische regering om jobs te creëren. De tabakssector stemt volgens de federatie overeen met 17.000 directe en indirecte jobs in ons land: "Wij vrezen dat door deze enorme verhoging van de accijnzen, de productie van roltabak en daarmee gepaard gaande tewerkstelling in de kleine, voornamelijk West-Vlaamse, tabaksbedrijven bedreigd is". Vooral de tewerkstelling de grensstreken blijkt dus bedreigd. "Het is algemeen bekend dat Nederlanders en Fransen zich in ons land voorzien van tabak. Met de forse accijnsverhoging zal zo'n 10 procent van de Belgische tabaksmarkt verloren gaan. Als je weet dat dagbladhandelaars gemiddeld voor een derde van hun omzet en de helft van hun nettowinst aangewezen zijn op de verkoop van tabaksproducten, spreekt het voor zich dat er veel jobs zullen sneuvelen in de grensstreken", aldus Cimabel en Fetabel.