Het aantal toegekende Belgische octrooien als geheel steeg met 46 procent tot 532. De fiscus moet daardoor vermoedelijk meer geld uitgeven aan de 'octrooiaftrek' die in 2007 is ingevoerd.

Het hoge aantal octrooitoekenningen maakt een einde aan een jarenlange dalende trend. In 2009 waren 48 procent minder octrooien toegekend dan in 2005. Nu is er dus een inhaalbeweging. Die was al te verwachten na de stijging van de octrooiaanvragen in 2008 en 2009 met respectievelijk 15 en 16 procent. Er verloopt ongeveer twee jaar tussen de aanvraag en de toekenning van een Belgisch octrooi. De trend zet echter niet door. Het aantal aanvragen van Belgische octrooien is in 2010 met 6 procent achteruit gegaan tot 769.

Octrooi-adviseur Axel Plas van IP Hills ziet daarin vooral een correctie na de afschaffing in 2009 van het 'kleine' Belgische octrooi met een geldigheidsduur van 6 jaar. Dat werd goedkoop toegekend zonder onderzoek naar nieuwheid. Bovendien vermoedt hij dat er in 2008 en 2009 veel octrooiaanvragen zijn gedaan voor uitvindingen die voordien al waren gedaan, maar geheim waren gehouden. "Plots was er een reden om een octrooi aan te vragen: de fiscale aftrek. Nu zijn we die correctie voorbij. Het aantal indieningen blijft 20 procent boven het gemiddelde uit 2005-2007", noteert hij.

Opbrengsten op basis van octrooien worden in België nu tegen maximaal 6,8 procent belast.

Rechtsonzekerheid
Het aantal indieningen van Belgen bij het Europees Octrooibureau bleef onveranderd in 2008 en daalde 14 procent in 2009. Dat betekent dat er wel degelijk vooral belangstelling was voor het Belgische octrooi. Specialisten vinden de Belgische toekenningsprocedure zeer laks. Het onlangs vernietigde octrooi op "speculoospasta" van Lotus Bakeries was een Belgisch octrooi.

ULB-professor Bruno van Pottelsberghe is daarom niet onverdeeld gelukkig met de voorgestelde nauwere samenwerking van een groep EU-landen rond een Europees eenheidsoctrooi. Die behoudt namelijk het recht van nationale octrooibureaus om zelf octrooien uit te reiken - los van de Europese procedure. Volgens Van Pottelsberghe zal dat de rechtsonzekerheid en extra kosten handhaven. Dat is vooral hinderlijk voor starters en kleine bedrijven, vindt hij.

Het voorstel om een beperkte groep EU-lidstaten toe te laten om onder elkaar een Europees eenheidsoctrooi te creëren wordt op Valentijnsdag in het Europees Parlement besproken.

B.L.

Belgische octrooien voor Belgische titularissen

Toegekend Aangevraagd 2005 530 516
2006 423 489
2007 404 454
2008 393 574
2009 267 670
2010 419 620

Bron: Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Er is typisch ongeveer twee jaar verschil tussen de aanvraag van een Belgisch octrooi en de gebeurlijke toekenning ervan.

Het aantal toegekende Belgische octrooien als geheel steeg met 46 procent tot 532. De fiscus moet daardoor vermoedelijk meer geld uitgeven aan de 'octrooiaftrek' die in 2007 is ingevoerd. Het hoge aantal octrooitoekenningen maakt een einde aan een jarenlange dalende trend. In 2009 waren 48 procent minder octrooien toegekend dan in 2005. Nu is er dus een inhaalbeweging. Die was al te verwachten na de stijging van de octrooiaanvragen in 2008 en 2009 met respectievelijk 15 en 16 procent. Er verloopt ongeveer twee jaar tussen de aanvraag en de toekenning van een Belgisch octrooi. De trend zet echter niet door. Het aantal aanvragen van Belgische octrooien is in 2010 met 6 procent achteruit gegaan tot 769. Octrooi-adviseur Axel Plas van IP Hills ziet daarin vooral een correctie na de afschaffing in 2009 van het 'kleine' Belgische octrooi met een geldigheidsduur van 6 jaar. Dat werd goedkoop toegekend zonder onderzoek naar nieuwheid. Bovendien vermoedt hij dat er in 2008 en 2009 veel octrooiaanvragen zijn gedaan voor uitvindingen die voordien al waren gedaan, maar geheim waren gehouden. "Plots was er een reden om een octrooi aan te vragen: de fiscale aftrek. Nu zijn we die correctie voorbij. Het aantal indieningen blijft 20 procent boven het gemiddelde uit 2005-2007", noteert hij. Opbrengsten op basis van octrooien worden in België nu tegen maximaal 6,8 procent belast. Rechtsonzekerheid Het aantal indieningen van Belgen bij het Europees Octrooibureau bleef onveranderd in 2008 en daalde 14 procent in 2009. Dat betekent dat er wel degelijk vooral belangstelling was voor het Belgische octrooi. Specialisten vinden de Belgische toekenningsprocedure zeer laks. Het onlangs vernietigde octrooi op "speculoospasta" van Lotus Bakeries was een Belgisch octrooi. ULB-professor Bruno van Pottelsberghe is daarom niet onverdeeld gelukkig met de voorgestelde nauwere samenwerking van een groep EU-landen rond een Europees eenheidsoctrooi. Die behoudt namelijk het recht van nationale octrooibureaus om zelf octrooien uit te reiken - los van de Europese procedure. Volgens Van Pottelsberghe zal dat de rechtsonzekerheid en extra kosten handhaven. Dat is vooral hinderlijk voor starters en kleine bedrijven, vindt hij. Het voorstel om een beperkte groep EU-lidstaten toe te laten om onder elkaar een Europees eenheidsoctrooi te creëren wordt op Valentijnsdag in het Europees Parlement besproken. B.L.