De centrale bank maakt in haar verslag nogmaals duidelijk dat de hoge gewaarborgde rentes op levensverzekeringen moeilijk houdbaar zijn.

Lage rentevoeten

Levensverzekeraars zitten met langlopende - 30 à 35 jaar - contracten met een gewaarborgd rendement. Ze beleggen de premies daarvan in producten met lange termijn, maar zijn daarbij toch beperkt tot looptijden van 20 tot 25 jaar. "Daarom zijn deze verzekeraars erg gevoelig in perioden van dalende en lage rentevoeten", legt Jean Hilgers van de Nationale Bank uit. De verzekeraars moeten immers herbeleggen, en worden daarbij momenteel met erg lage rentevoeten geconfronteerd.

Gouverneur Jan Smets herhaalde dat de Nationale Bank een voorstel zal doen aan minister van Economie Kris Peeters (CD&V) om het mechanisme van de maximumrente op individuele langlopende levensverzekeringsovereenkomsten te verlagen, zodat ze de huidige marktomstandigheden beter weerspiegelen. De NBB raadt aan om hetzelfde te doen met de groepsverzekeringen en de pensioenovereenkomsten. De huidige maximumrente is 3,75 procent. Hoeveel lager dat moet, zegt de NBB niet.

Smets toonde zich wel een voorstander van een regeling waarbij "er een zekere band bestaat met de marktomstandigheden", maar hij voegde er meteen aan toe dat dit een politieke keuze is.

Meer toelichting over het voorstel van de NBB vind je vanavond in The Daily Trends.

(Belga/NS)

De centrale bank maakt in haar verslag nogmaals duidelijk dat de hoge gewaarborgde rentes op levensverzekeringen moeilijk houdbaar zijn.Levensverzekeraars zitten met langlopende - 30 à 35 jaar - contracten met een gewaarborgd rendement. Ze beleggen de premies daarvan in producten met lange termijn, maar zijn daarbij toch beperkt tot looptijden van 20 tot 25 jaar. "Daarom zijn deze verzekeraars erg gevoelig in perioden van dalende en lage rentevoeten", legt Jean Hilgers van de Nationale Bank uit. De verzekeraars moeten immers herbeleggen, en worden daarbij momenteel met erg lage rentevoeten geconfronteerd.Gouverneur Jan Smets herhaalde dat de Nationale Bank een voorstel zal doen aan minister van Economie Kris Peeters (CD&V) om het mechanisme van de maximumrente op individuele langlopende levensverzekeringsovereenkomsten te verlagen, zodat ze de huidige marktomstandigheden beter weerspiegelen. De NBB raadt aan om hetzelfde te doen met de groepsverzekeringen en de pensioenovereenkomsten. De huidige maximumrente is 3,75 procent. Hoeveel lager dat moet, zegt de NBB niet. Smets toonde zich wel een voorstander van een regeling waarbij "er een zekere band bestaat met de marktomstandigheden", maar hij voegde er meteen aan toe dat dit een politieke keuze is.(Belga/NS)