België heeft een relatief beperkt aantal laagbetaalde werknemers in vergelijking met de andere Europese landen.

Cijfers van Eurostat tonen aan dat 6,4 procent van de Belgische werknemers een laagbetaalde job heeft. Dat betekent dat hun bruto-inkomen per uur lager ligt dan twee derde van het mediaanloon. In België bedraagt die lageloongrens 10,9 euro bruto per uur.

Enkel Zweden, Finland en Frankrijk tellen minder werknemers met een laag loon dan België. Het Europese gemiddelde bedraagt 17 procent. Duitsland en Groot-Brittannië tellen 22 procent laagverdieners. Litouwen en Letland spannen de kroon met meer dan 27 procent.

Het geringe percentage lage lonen in België heeft volgens Eurostat verschillende oorzaken. Ten eerste is er het relatief hoge minimumloon (dat bijvoorbeeld niet bestaat in Duitsland, waar ruim 50 procent van de ongeschoolde werknemers een laag loon heeft).

Ten tweede speelt de gebrekkige Belgische loondifferentiatie een rol. En ten derde werken in België relatief meer mensen met een contract van onbepaalde duur. Zulke jobs worden beter betaald. Slechts 5 procent van de Belgische werknemers met een vast contract heeft een laag loon. Bij loontrekkenden met een tijdelijk contract is dat 22 procent.

België heeft een relatief beperkt aantal laagbetaalde werknemers in vergelijking met de andere Europese landen.Cijfers van Eurostat tonen aan dat 6,4 procent van de Belgische werknemers een laagbetaalde job heeft. Dat betekent dat hun bruto-inkomen per uur lager ligt dan twee derde van het mediaanloon. In België bedraagt die lageloongrens 10,9 euro bruto per uur. Enkel Zweden, Finland en Frankrijk tellen minder werknemers met een laag loon dan België. Het Europese gemiddelde bedraagt 17 procent. Duitsland en Groot-Brittannië tellen 22 procent laagverdieners. Litouwen en Letland spannen de kroon met meer dan 27 procent. Het geringe percentage lage lonen in België heeft volgens Eurostat verschillende oorzaken. Ten eerste is er het relatief hoge minimumloon (dat bijvoorbeeld niet bestaat in Duitsland, waar ruim 50 procent van de ongeschoolde werknemers een laag loon heeft).Ten tweede speelt de gebrekkige Belgische loondifferentiatie een rol. En ten derde werken in België relatief meer mensen met een contract van onbepaalde duur. Zulke jobs worden beter betaald. Slechts 5 procent van de Belgische werknemers met een vast contract heeft een laag loon. Bij loontrekkenden met een tijdelijk contract is dat 22 procent.