Tip 1. Koop nog dit jaar dienstencheques

Met dienstencheques worden de prestaties vergoed van 'gezinshulp', die door de werknemers van een erkend dienstenbedrijf bij u thuis worden geleverd. Per belastingplichtige (alleenstaande, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) kan een belastingvermindering van 30% (plus gemeentebelasting) van de gekochte cheques worden verkregen.

Let wel, er gelden in 2013 twee maxima. Tot en met 30 juni 2013 kreeg u ene belastingvermindering van 30% op een maximum van 2720 euro. Sinds 1 juli 2013 is het maximumbedrag verminderd tot 1380 euro per persoon.

Goed om weten is dat een dienstencheque vanaf 1 januari 2014 duurder zal worden (9 euro per cheque voor de eerste 400 cheques en 10 euro voor de volgende 400). U hebt er dus alle belang bij om nog dit jaar dienstencheques te bestellen én te betalen althans binnen de hogervermelde maxima.

Tip 2. Betaal het maximum bedrag aan pensioensparen

Iedereen weet ondertussen, aangemoedigd door zijn bankier en/of verzekeraar, dat men voor 31 december 2013 nog een premie pensioensparen kan storten voor een maximum bedrag van 940 euro, wat dan een effectief voordeel oplevert van 30% plus gemeentebelasting.

Pensioensparen kan gebeuren door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden partners en is te combineren met de fiscale voordelen van een woonkrediet.

Tip 3. Stort een premie voor een fiscale levensverzekering

Indien u geen woonkrediet (meer) terugbetaalt, is het mogelijk om een fiscaal voordeel te krijgen voor de premie van een fiscale levensverzekering die u betaalt vóór het einde van dit jaar. Uw effectief fiscaal voordeel zal dan gelijk zijn aan 30% (plus uitgespaarde gemeentebelasting) van de betaalde premie.

Houd er wel rekening mee dat de fiscale premie beperkt is tot een maximum van 2260 euro per belastingplichtige.

Tip 4. Betaal een premie voor uw groepsverzekering

Bent u actief in een vennootschap, dan kan de winst van uw vennootschap nog dit jaar worden verlaagd door een zo groot mogelijke premie groepsverzekering te laten betalen door uw vennootschap. De premies daarvan zijn immers aftrekbaar als een kost. Let wel, deze aftrek is beperkt in functie van de zogenaamde 80%-regel.

Eenvoudig gezegd betekent dit dat het met de premies gevormde extra-legaal pensioen - uitgedrukt in een jaarlijkse rente - verhoogd met het wettelijke pensioen van de bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80% van zijn laatste normale brutoloon. Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die u als bedrijfsleider geniet.

Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van een bedrijfswagen, van verwarming of elektriciteit of van een woonst die de vennootschap voor u betaalt en aan de sociale bijdragen die de vennootschap voor u betaalt.

Tip 5. Bestel een nieuwe wagen en betaal een voorschot

Bent u zelfstandige of hebt u een zogenaamde KMO-vennootschap, dan kunt u (of uw vennootschap) in 2013 nog een nieuwe wagen bestellen en fiscaal afschrijven. Om de wagen reeds in 2013 te kunnen afschrijven, moet hij in principe nog dit jaar geleverd zijn. Toch aanvaardt de fiscus dat er al kan worden afgeschreven als de wagen in 2013 betaald wordt terwijl hij pas in 2014 wordt geleverd. Betaalt u enkel een voorschot in 2013, dan kunt u dit voorschot al beginnen afschrijven in 2013.

Tip 1. Koop nog dit jaar dienstencheques Met dienstencheques worden de prestaties vergoed van 'gezinshulp', die door de werknemers van een erkend dienstenbedrijf bij u thuis worden geleverd. Per belastingplichtige (alleenstaande, echtgenoot of wettelijk samenwonende partner) kan een belastingvermindering van 30% (plus gemeentebelasting) van de gekochte cheques worden verkregen. Let wel, er gelden in 2013 twee maxima. Tot en met 30 juni 2013 kreeg u ene belastingvermindering van 30% op een maximum van 2720 euro. Sinds 1 juli 2013 is het maximumbedrag verminderd tot 1380 euro per persoon. Goed om weten is dat een dienstencheque vanaf 1 januari 2014 duurder zal worden (9 euro per cheque voor de eerste 400 cheques en 10 euro voor de volgende 400). U hebt er dus alle belang bij om nog dit jaar dienstencheques te bestellen én te betalen althans binnen de hogervermelde maxima. Tip 2. Betaal het maximum bedrag aan pensioensparen Iedereen weet ondertussen, aangemoedigd door zijn bankier en/of verzekeraar, dat men voor 31 december 2013 nog een premie pensioensparen kan storten voor een maximum bedrag van 940 euro, wat dan een effectief voordeel oplevert van 30% plus gemeentebelasting. Pensioensparen kan gebeuren door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden partners en is te combineren met de fiscale voordelen van een woonkrediet. Tip 3. Stort een premie voor een fiscale levensverzekering Indien u geen woonkrediet (meer) terugbetaalt, is het mogelijk om een fiscaal voordeel te krijgen voor de premie van een fiscale levensverzekering die u betaalt vóór het einde van dit jaar. Uw effectief fiscaal voordeel zal dan gelijk zijn aan 30% (plus uitgespaarde gemeentebelasting) van de betaalde premie. Houd er wel rekening mee dat de fiscale premie beperkt is tot een maximum van 2260 euro per belastingplichtige. Tip 4. Betaal een premie voor uw groepsverzekering Bent u actief in een vennootschap, dan kan de winst van uw vennootschap nog dit jaar worden verlaagd door een zo groot mogelijke premie groepsverzekering te laten betalen door uw vennootschap. De premies daarvan zijn immers aftrekbaar als een kost. Let wel, deze aftrek is beperkt in functie van de zogenaamde 80%-regel. Eenvoudig gezegd betekent dit dat het met de premies gevormde extra-legaal pensioen - uitgedrukt in een jaarlijkse rente - verhoogd met het wettelijke pensioen van de bedrijfsleider niet hoger mag zijn dan 80% van zijn laatste normale brutoloon. Voor de berekening van het brutoloon tellen niet alleen de gewone beroepsinkomsten mee, maar ook de voordelen van alle aard die u als bedrijfsleider geniet. Denk bijvoorbeeld aan de voordelen van een bedrijfswagen, van verwarming of elektriciteit of van een woonst die de vennootschap voor u betaalt en aan de sociale bijdragen die de vennootschap voor u betaalt. Tip 5. Bestel een nieuwe wagen en betaal een voorschot Bent u zelfstandige of hebt u een zogenaamde KMO-vennootschap, dan kunt u (of uw vennootschap) in 2013 nog een nieuwe wagen bestellen en fiscaal afschrijven. Om de wagen reeds in 2013 te kunnen afschrijven, moet hij in principe nog dit jaar geleverd zijn. Toch aanvaardt de fiscus dat er al kan worden afgeschreven als de wagen in 2013 betaald wordt terwijl hij pas in 2014 wordt geleverd. Betaalt u enkel een voorschot in 2013, dan kunt u dit voorschot al beginnen afschrijven in 2013.