De huidige aandeelhouders Publigas, dat de gemeenten vertegenwoordigt, en het Canadese pensioenfonds Caisse de dépôt et placement du Québec, injecteren samen ongeveer 90 miljoen euro. De FPIM zal bij afronding een deelneming van ongeveer 2 procent hebben. Publigas houdt ongeveer 78 procent over, het Canadese pensioenfonds 20 procent. Fluxys verwacht de operatie "voor het einde van het jaar" af te ronden. Een bijkomende geldinjectie van de federale staat is dus niet uitgesloten. "Naargelang van de behoeften van Fluxys kan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in de toekomst haar deelneming optrekken tot bijna 5 procent." Met de kapitaalverhoging die op de algemene vergadering van de gasnetbeheerder beslist werd, "verstevigt Fluxys het draagvlak om zijn Europese ontwikkeling voort te zetten en een gezonde verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te behouden", klinkt het in het persbericht. Gedelegeerd bestuurder Walter Peeraer verwelkomt de FPIM als een "bijkomende aandeelhouder met een investeringsvisie op lange termijn". "De kapitaalverhoging bevestigt de steun van de Belgische overheid voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van Fluxys om markten met elkaar te verbinden en om de bevoorradingszekerheid en liquiditeit in Europa te versterken." (JORGE DIRKX)

De huidige aandeelhouders Publigas, dat de gemeenten vertegenwoordigt, en het Canadese pensioenfonds Caisse de dépôt et placement du Québec, injecteren samen ongeveer 90 miljoen euro. De FPIM zal bij afronding een deelneming van ongeveer 2 procent hebben. Publigas houdt ongeveer 78 procent over, het Canadese pensioenfonds 20 procent. Fluxys verwacht de operatie "voor het einde van het jaar" af te ronden. Een bijkomende geldinjectie van de federale staat is dus niet uitgesloten. "Naargelang van de behoeften van Fluxys kan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij in de toekomst haar deelneming optrekken tot bijna 5 procent." Met de kapitaalverhoging die op de algemene vergadering van de gasnetbeheerder beslist werd, "verstevigt Fluxys het draagvlak om zijn Europese ontwikkeling voort te zetten en een gezonde verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen te behouden", klinkt het in het persbericht. Gedelegeerd bestuurder Walter Peeraer verwelkomt de FPIM als een "bijkomende aandeelhouder met een investeringsvisie op lange termijn". "De kapitaalverhoging bevestigt de steun van de Belgische overheid voor de grensoverschrijdende ontwikkeling van Fluxys om markten met elkaar te verbinden en om de bevoorradingszekerheid en liquiditeit in Europa te versterken." (JORGE DIRKX)