De lichte daling wijt de ombudsdienst hoofdzakelijk aan de regeringsbeslissing waardoor energieleveranciers sinds 13 september 2012 geen verbrekingsvergoedingen meer mogen aanrekenen bij de verandering van energieleverancier voor huishoudelijke klanten en kmo's mits een opzegtermijn van één maand.Zoals de vorige jaren hadden de ontvangen klachten vooral betrekking op betwistingen over de verwerking van metergegevens bij de jaarlijkse opname, bij verhuis of leegstand van een woning, de installatie van zonnepanelen; de duidelijkheid van de energiefactuur, de contractuele voorwaarden en de toegepaste prijzen en tarieven; de betaling van facturen zoals afbetalingsplannen, het (uitblijven van) terugbetalingen, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, dreiging met opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling. De federale ombudsdienst behandelde in 2012 tevens een aantal specifieke klachtensoorten: meer dan 800 klachten over de verwerking van verhuizen, ruim 700 klachten over de berekening en aanrekening van voorschotfacturen, meer dan 1.500 klachten over de leesbaarheid van de energiefacturen en de duidelijkheid van de toegepaste prijzen en tarieven en meer dan 1.000 klachten over de aanrekening van administratieve kosten en financiële waarborgen. De overige ontvangen klachten hadden te maken met de kwaliteit van de dienstverlening, de verkoop- en marketingpraktijken van energieleveranciers en een aantal gewestelijke bevoegdheden zoals netaansluitingen, gedropte klanten en stroompannes. (DLA)

De lichte daling wijt de ombudsdienst hoofdzakelijk aan de regeringsbeslissing waardoor energieleveranciers sinds 13 september 2012 geen verbrekingsvergoedingen meer mogen aanrekenen bij de verandering van energieleverancier voor huishoudelijke klanten en kmo's mits een opzegtermijn van één maand.Zoals de vorige jaren hadden de ontvangen klachten vooral betrekking op betwistingen over de verwerking van metergegevens bij de jaarlijkse opname, bij verhuis of leegstand van een woning, de installatie van zonnepanelen; de duidelijkheid van de energiefactuur, de contractuele voorwaarden en de toegepaste prijzen en tarieven; de betaling van facturen zoals afbetalingsplannen, het (uitblijven van) terugbetalingen, betaling via domiciliëring, waarborgregelingen, dreiging met opzegging van energiecontract of afsluitingen ingevolge wanbetaling. De federale ombudsdienst behandelde in 2012 tevens een aantal specifieke klachtensoorten: meer dan 800 klachten over de verwerking van verhuizen, ruim 700 klachten over de berekening en aanrekening van voorschotfacturen, meer dan 1.500 klachten over de leesbaarheid van de energiefacturen en de duidelijkheid van de toegepaste prijzen en tarieven en meer dan 1.000 klachten over de aanrekening van administratieve kosten en financiële waarborgen. De overige ontvangen klachten hadden te maken met de kwaliteit van de dienstverlening, de verkoop- en marketingpraktijken van energieleveranciers en een aantal gewestelijke bevoegdheden zoals netaansluitingen, gedropte klanten en stroompannes. (DLA)