De bedrijvigheid in de industrie nam in de meeste regio's toe, waarbij vooral in de automobielindustrie en de technologiebranche vooruitgang werd geboekt. Ondernemers in de industrie zijn over het algemeen optimistisch over hun groeivooruitzichten op de korte termijn, aldus de Fed. Verder zien de centrale banken positieve signalen uit onder meer de IT-dienstverlening, het vrachtvervoer en de detailhandel. Over het komende feestdagenseizoen toonden veel winkeliers zich volgens de Fed "hoopvol maar voorzichtig". Ook het herstel op de huizenmarkt zet in de meeste regio's door. De arbeidsmarkt liet in 5 van de 12 regio's waarin de Fed is onderverdeeld een bescheiden verbetering zien. In de overige districten was de werkgelegenheid grotendeels stabiel. Ook wat banen betreft trokken met name de industrie, de bouw en de IT-dienstverlening de kar, samen met de gezondheidszorg. (Belga)

De bedrijvigheid in de industrie nam in de meeste regio's toe, waarbij vooral in de automobielindustrie en de technologiebranche vooruitgang werd geboekt. Ondernemers in de industrie zijn over het algemeen optimistisch over hun groeivooruitzichten op de korte termijn, aldus de Fed. Verder zien de centrale banken positieve signalen uit onder meer de IT-dienstverlening, het vrachtvervoer en de detailhandel. Over het komende feestdagenseizoen toonden veel winkeliers zich volgens de Fed "hoopvol maar voorzichtig". Ook het herstel op de huizenmarkt zet in de meeste regio's door. De arbeidsmarkt liet in 5 van de 12 regio's waarin de Fed is onderverdeeld een bescheiden verbetering zien. In de overige districten was de werkgelegenheid grotendeels stabiel. Ook wat banen betreft trokken met name de industrie, de bouw en de IT-dienstverlening de kar, samen met de gezondheidszorg. (Belga)