Pharma.be heeft net voor de begrotingsopmaak is begonnen een stabiliteitspact gesloten met minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Dat is een forse verbetering in de verhoudingen tussen de farmasector en de overheid.

Grijnzend van trots kondigde Leo Neels, de topman van Pharma.be, het pact aan dat zijn sectorfederatie net had ondertekend met de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Ondertekenaars Sonja Willems, voorzitter van pharma.be, en ondervoorzitter Patricia Lanssiers klonken ook opvallend waarderend voor Onkelinx. Voor het eerst onderschrijft een minister officieel het standpunt dat bij de verdeling van de middelen in de ziekteverzekering rekening gehouden moet worden met het economisch belang van de farmasector in ons land.

Als belangrijkste exportsector en grootste privé-investeerder in onderzoek en ontwikkeling is de farmasector de werkgever van 32.000 Belgen. De sector - en dan vooral de zogenaamd innovatieve farmasector en in mindere mate sector van generische geneesmiddelenbedrijven - voelt al meer dan een decennium de besparingsdruk in de ziekteverzekering.

Ondanks de forse groeinorm van de afgelopen jaren in de ziekteverzekering klaagde pharma.be er altijd over dat de regering onvoldoende rekening hield met de langetermijnbehoeften van de industrie. Met dank aan de impact van artsen en ziekenfondsen in onze ziekteverzekering was de farmasector zodra bij het Riziv middelen herverdeeld werden, vaak de gemakkelijkste besparingsprooi.

De vertegenwoordigers van ziekenfondsen en artsensyndicaten weten nu dat Pharma.be rechtstreeks met minister Onkelinx overlegt. En daarbij is de doelstelling de innovatieve geneesmiddelenindustrie in ons land voldoende ademruimte te laten. Het pact stelt als belangrijkste basisprincipes dat de patiënt centraal moet staan en dat een sterke farmasector in België behouden blijft.

De jongste jaren probeerde de sectorfederatie van de farmabedrijven de dialoog met de opeenvolgende ministers van Sociale Zaken te versterken. Pharma.be formuleert dat als 'de dialoog naar een objectiever niveau tillen'. Andere waarnemers zullen het eerder interpreteren als de lobbyisten van de industrie die een rechtstreekse lijn met het kabinet proberen te leggen. In elk geval is een van de gevolgen van de betere communicatie tussen industrie en kabinet dat systematische budgetoverschrijdingen in het geneesmiddelenverbruik tot het verleden behoren.

Het akkoord met Onkelinx gaat nu nog een stap verder: eigenlijk wordt de geneesmiddelenindustrie een bevoorrechte gesprekspartner van de minister. En dat blijft niet zonder gevolgen. In het akkoord belooft de minister bijvoorbeeld om bij prijsvergelijkingen met buurlanden waar mogelijk de impact op de innoverende farmabedrijven te beperken tot 12 miljoen euro. Net zo goed onderschrijft ze dat ze de maatregelen van verplichte substitutie voor antibiotica en antimycotica niet zal uitbreiden naar andere geneesmiddelenklassen.

Tenzij het niet anders kan natuurlijk. Want alle facetten van het acht bladzijden tellende partnerschap tussen Onkelinx en de industrie zijn tamelijk voorwaardelijk geformuleerd. Dat is niet erg volgens Neels, want het feit alleen dat de minister zo'n engagement op papier zet is voldoende. "Wij weten ook in welke moeilijke context de regering haar begrotingsopmaak moet doen", zegt hij.

Bovendien is het langetermijnperspectief waarvan sprake eigenlijk slechts beperkt tot de termijn waarin Onkelinx minister blijft. Dat geeft het pact een toch wat luchtiger betekenis. Enerzijds wordt het daarmee een imago-operatie voor een regering die onlangs nog marxistisch werd genoemd, terwijl anderzijds de klassieke farmaspelers hun communicatiekanaal naar de machthebbers wat hebben verbeterd.

En dat kan tellen: alvorens de minister met de hele geneesmiddelenindustrie begrotingsvoorstellen bespreekt, mag de klassieke innovatieve industrie nu apart van de generische industrie haar visie op de budgetten komen geven. En daar zal naar geluisterd worden, want de minister heeft beloofd om met hun noden rekening te houden. In de mate van het mogelijke natuurlijk.

Pharma.be heeft net voor de begrotingsopmaak is begonnen een stabiliteitspact gesloten met minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Dat is een forse verbetering in de verhoudingen tussen de farmasector en de overheid. Grijnzend van trots kondigde Leo Neels, de topman van Pharma.be, het pact aan dat zijn sectorfederatie net had ondertekend met de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS). Ondertekenaars Sonja Willems, voorzitter van pharma.be, en ondervoorzitter Patricia Lanssiers klonken ook opvallend waarderend voor Onkelinx. Voor het eerst onderschrijft een minister officieel het standpunt dat bij de verdeling van de middelen in de ziekteverzekering rekening gehouden moet worden met het economisch belang van de farmasector in ons land. Als belangrijkste exportsector en grootste privé-investeerder in onderzoek en ontwikkeling is de farmasector de werkgever van 32.000 Belgen. De sector - en dan vooral de zogenaamd innovatieve farmasector en in mindere mate sector van generische geneesmiddelenbedrijven - voelt al meer dan een decennium de besparingsdruk in de ziekteverzekering. Ondanks de forse groeinorm van de afgelopen jaren in de ziekteverzekering klaagde pharma.be er altijd over dat de regering onvoldoende rekening hield met de langetermijnbehoeften van de industrie. Met dank aan de impact van artsen en ziekenfondsen in onze ziekteverzekering was de farmasector zodra bij het Riziv middelen herverdeeld werden, vaak de gemakkelijkste besparingsprooi. De vertegenwoordigers van ziekenfondsen en artsensyndicaten weten nu dat Pharma.be rechtstreeks met minister Onkelinx overlegt. En daarbij is de doelstelling de innovatieve geneesmiddelenindustrie in ons land voldoende ademruimte te laten. Het pact stelt als belangrijkste basisprincipes dat de patiënt centraal moet staan en dat een sterke farmasector in België behouden blijft. De jongste jaren probeerde de sectorfederatie van de farmabedrijven de dialoog met de opeenvolgende ministers van Sociale Zaken te versterken. Pharma.be formuleert dat als 'de dialoog naar een objectiever niveau tillen'. Andere waarnemers zullen het eerder interpreteren als de lobbyisten van de industrie die een rechtstreekse lijn met het kabinet proberen te leggen. In elk geval is een van de gevolgen van de betere communicatie tussen industrie en kabinet dat systematische budgetoverschrijdingen in het geneesmiddelenverbruik tot het verleden behoren. Het akkoord met Onkelinx gaat nu nog een stap verder: eigenlijk wordt de geneesmiddelenindustrie een bevoorrechte gesprekspartner van de minister. En dat blijft niet zonder gevolgen. In het akkoord belooft de minister bijvoorbeeld om bij prijsvergelijkingen met buurlanden waar mogelijk de impact op de innoverende farmabedrijven te beperken tot 12 miljoen euro. Net zo goed onderschrijft ze dat ze de maatregelen van verplichte substitutie voor antibiotica en antimycotica niet zal uitbreiden naar andere geneesmiddelenklassen. Tenzij het niet anders kan natuurlijk. Want alle facetten van het acht bladzijden tellende partnerschap tussen Onkelinx en de industrie zijn tamelijk voorwaardelijk geformuleerd. Dat is niet erg volgens Neels, want het feit alleen dat de minister zo'n engagement op papier zet is voldoende. "Wij weten ook in welke moeilijke context de regering haar begrotingsopmaak moet doen", zegt hij. Bovendien is het langetermijnperspectief waarvan sprake eigenlijk slechts beperkt tot de termijn waarin Onkelinx minister blijft. Dat geeft het pact een toch wat luchtiger betekenis. Enerzijds wordt het daarmee een imago-operatie voor een regering die onlangs nog marxistisch werd genoemd, terwijl anderzijds de klassieke farmaspelers hun communicatiekanaal naar de machthebbers wat hebben verbeterd. En dat kan tellen: alvorens de minister met de hele geneesmiddelenindustrie begrotingsvoorstellen bespreekt, mag de klassieke innovatieve industrie nu apart van de generische industrie haar visie op de budgetten komen geven. En daar zal naar geluisterd worden, want de minister heeft beloofd om met hun noden rekening te houden. In de mate van het mogelijke natuurlijk.