Ondanks de strengere regulering konden de Belgische banken hun kredietverlening op een hoog niveau handhaven. Het volume van de kre dietverlening aan onder nemingen is nog nooit zo hoog geweest, ondanks de sterk verminderde vraag naar kredieten. Zo waren er in 2012 ongeveer 12 procent minder kredietaanvragen. Er is dus een stijging van het aanbod, terwijl de vraag achterblijft. Zo gaf ING recentelijk nog aan dat het voor 1 miljard euro extra kredieten wil verstrekken. Een bijkomende positieve factor is dat de intrest op kredieten op een historisch laag niveau staat.

Een belangrijke vraag is hoe u als ondernemer uw kansen verhoogt om een krediet te krijgen bij de bank. Wanneer een onderneming een kredietaanvraag indient, moet ze rekening houden met een aantal factoren die de bank zal controleren.

Een eerste element is de terugbetalingscapaciteit van een onderneming. Kan de onderneming de gevraagde lening wel terugbetalen? Een groot deel van de aanvragen heeft enkel op basis van de balansgegevens onvoldoende terugbetalingscapaciteit.
Banken geven geen kredieten aan ondernemingen met geen of een te lage terugbetalingscapaciteit en zullen dan ook extra vragen stellen naar de mogelijkheid om het krediet terug te betalen.

Een tweede factor is de kwaliteit van het management. Het is belangrijk de bank te overtuigen van uw management kwaliteiten. De bedrijven die het best overleven in tijden van crisis, zijn deze die geleid worden door goede managers.

Een derde factor is de verhouding tussen het risico voor de bank en het rendement van de kredietaanvraag. Is er een groter risico, dan moet daar een groter rendement tegenover staan. Risico's kunnen worden beperkt door waarborgen te verlenen, ofwel uit de vennootschap ofwel van buiten de vennootschap (bijvoorbeeld via overheidsgaranties).

Een vierde factor is een positief antwoord op de vraag of de onderneming een eigen inspanning of engagement kan geven aan de bank. Overtuig de bank dat u als ondernemer volledig achter het te financieren project staat.

Naast bovenstaande factoren blijft het belangrijkste punt dat de bank steeds naar de merites van de investering op zich zal kijken. Waarin gaat u investeren? Is dat een te verantwoorden investering voor zowel de onderneming als de bank?

Voor familiale ondernemingen in het bijzonder is de continuïteit belangrijk. Het is van groot belang dat u als bedrijfsleider van een familiale onderneming kunt aantonen dat de opvolging is geregeld. Bespreek dat duidelijk met uw bank, want ook zij kan u daarin begeleiden.

Als conclusie kan worden gezegd dat banken nog altijd actief de Belgische economie ondersteunen door kredieten te verlenen. ING wil zijn klanten nog meer ondersteunen door hen te helpen om een goed kredietdossier in te dienen en samen na te denken welke kredietformules het best aan te raden zijn per dossier.

Ondanks de strengere regulering konden de Belgische banken hun kredietverlening op een hoog niveau handhaven. Het volume van de kre dietverlening aan onder nemingen is nog nooit zo hoog geweest, ondanks de sterk verminderde vraag naar kredieten. Zo waren er in 2012 ongeveer 12 procent minder kredietaanvragen. Er is dus een stijging van het aanbod, terwijl de vraag achterblijft. Zo gaf ING recentelijk nog aan dat het voor 1 miljard euro extra kredieten wil verstrekken. Een bijkomende positieve factor is dat de intrest op kredieten op een historisch laag niveau staat. Een belangrijke vraag is hoe u als ondernemer uw kansen verhoogt om een krediet te krijgen bij de bank. Wanneer een onderneming een kredietaanvraag indient, moet ze rekening houden met een aantal factoren die de bank zal controleren. Een eerste element is de terugbetalingscapaciteit van een onderneming. Kan de onderneming de gevraagde lening wel terugbetalen? Een groot deel van de aanvragen heeft enkel op basis van de balansgegevens onvoldoende terugbetalingscapaciteit. Banken geven geen kredieten aan ondernemingen met geen of een te lage terugbetalingscapaciteit en zullen dan ook extra vragen stellen naar de mogelijkheid om het krediet terug te betalen. Een tweede factor is de kwaliteit van het management. Het is belangrijk de bank te overtuigen van uw management kwaliteiten. De bedrijven die het best overleven in tijden van crisis, zijn deze die geleid worden door goede managers. Een derde factor is de verhouding tussen het risico voor de bank en het rendement van de kredietaanvraag. Is er een groter risico, dan moet daar een groter rendement tegenover staan. Risico's kunnen worden beperkt door waarborgen te verlenen, ofwel uit de vennootschap ofwel van buiten de vennootschap (bijvoorbeeld via overheidsgaranties). Een vierde factor is een positief antwoord op de vraag of de onderneming een eigen inspanning of engagement kan geven aan de bank. Overtuig de bank dat u als ondernemer volledig achter het te financieren project staat. Naast bovenstaande factoren blijft het belangrijkste punt dat de bank steeds naar de merites van de investering op zich zal kijken. Waarin gaat u investeren? Is dat een te verantwoorden investering voor zowel de onderneming als de bank? Voor familiale ondernemingen in het bijzonder is de continuïteit belangrijk. Het is van groot belang dat u als bedrijfsleider van een familiale onderneming kunt aantonen dat de opvolging is geregeld. Bespreek dat duidelijk met uw bank, want ook zij kan u daarin begeleiden. Als conclusie kan worden gezegd dat banken nog altijd actief de Belgische economie ondersteunen door kredieten te verlenen. ING wil zijn klanten nog meer ondersteunen door hen te helpen om een goed kredietdossier in te dienen en samen na te denken welke kredietformules het best aan te raden zijn per dossier.