Die inspanningen zijn niet onterecht. Als we kijken naar de klimaatdoelstellingen, dan kan de bouwsector een enorme impact hebben. 12 procent van de CO2-uitstoot is afkomstig van gezinnen en van hun huizen. Het is dus ook belangrijk om in te grijpen op hoe projecten tot stand komen als we willen bijdragen tot het afremmen van de klimaatopwarming. In ons land krijgen jaarlijks ongeveer 50.000 woningen een vergunning voor een renovatie. Dat betekent dat 1 procent van het aantal huizen op de markt jaarlijks wordt verbouwd. Nieuwbouwwoningen voldoen dan wel aan de normen, maar in dit renovatietempo duurt het honderd jaar voor we ons huiswerk voor de klimaatdoelstellingen klaar hebben. Zoveel tijd is er niet. Dat verhoogt de druk op het uitwerken van innovatieve en betaalbare concepten. Alleen maar alle woningen isoleren is veel te duur en levert in CO2-reductie onvoldoende winsten op.

Een familiebedrijf moet niet enkel focussen op het duurzamer maken van het bedrijfsgebouw. Zet ook in op innovaties die fundamenteel anders durven te denken. Een familiebedrijf als Orbix pionierde door CO2 te recupereren en te benutten als grondstof voor bouwmaterialen. Het is een mooi voorbeeld van de noodzaak aan innovatie. Want als een overkapte Antwerpse ring morgen meer kansen biedt om CO2 te capteren, dan zetten we grote stappen om de uitstoot te reduceren en CO2 binnen te brengen in het circulair denken.

Om in te schatten waar kansen liggen om te innoveren, is het in de eerste plaats belangrijk om goed de waardeketen in te schatten.

CO2 capteren is zeker niet de enige innovatiemogelijkheid. Ook het slimmer maken van renovatieprocessen is een kans. Familiebedrijven kunnen een belangrijke rol opeisen in een markt die ruimte biedt aan soms kleinschalige innovatieve initiatieven in samenwerking met de overheden en federaties. Het groeperen van kmo's kan bedrijven inspireren en stimuleren om innovaties verder uit te rollen.

Om in te schatten waar kansen liggen om te innoveren, is het in de eerste plaats belangrijk om goed de waardeketen in te schatten. Uit de noden van bijvoorbeeld smart cities blijkt dat heel wat bedrijven uit diverse sectoren met een innovatieve oplossing kunnen bijdragen tot een duurzamer geheel. Specialisten in watercaptatie, groenvoorzieningen, mobiliteit, data, ... allemaal kunnen ze hun wagonnetje vasthaken aan een duurzaam vastgoedproject. Daarnaast kan elk bedrijf ook nadenken over de eigen productie. Hoe cradle to cradle werkt u echt? Denk na over de totale levenscycluskostprijs, bestudeer de energiebalans van uw materialen en durf kritisch te kijken naar bijvoorbeeld grondstoffen of plantages. In veel familiebedrijven zien we dat het enthousiasme van een nieuwe generatie een katalysator kan zijn. Het is belangrijk om van daaruit een draagvlak te creëren rond duurzame innovatie. Zeker in kmo's start die innovatie vanuit mensen. Praat goed door wat zal veranderen, identificeer mensen die de verandering trekken en zoek partners om te compenseren wat u als bedrijf niet in huis hebt. Het zijn stuk voor stuk ingrepen die ervoor zorgen dat u als bedrijf verder gaat kijken dan de pure CO2-uitstoot van uw onderneming, en ruimer bijdraagt tot het terugdringen van de klimaatverandering.

Erik Van den Broeck

Partner and Head Real Estate & Construction Practice

BDO

Die inspanningen zijn niet onterecht. Als we kijken naar de klimaatdoelstellingen, dan kan de bouwsector een enorme impact hebben. 12 procent van de CO2-uitstoot is afkomstig van gezinnen en van hun huizen. Het is dus ook belangrijk om in te grijpen op hoe projecten tot stand komen als we willen bijdragen tot het afremmen van de klimaatopwarming. In ons land krijgen jaarlijks ongeveer 50.000 woningen een vergunning voor een renovatie. Dat betekent dat 1 procent van het aantal huizen op de markt jaarlijks wordt verbouwd. Nieuwbouwwoningen voldoen dan wel aan de normen, maar in dit renovatietempo duurt het honderd jaar voor we ons huiswerk voor de klimaatdoelstellingen klaar hebben. Zoveel tijd is er niet. Dat verhoogt de druk op het uitwerken van innovatieve en betaalbare concepten. Alleen maar alle woningen isoleren is veel te duur en levert in CO2-reductie onvoldoende winsten op.Een familiebedrijf moet niet enkel focussen op het duurzamer maken van het bedrijfsgebouw. Zet ook in op innovaties die fundamenteel anders durven te denken. Een familiebedrijf als Orbix pionierde door CO2 te recupereren en te benutten als grondstof voor bouwmaterialen. Het is een mooi voorbeeld van de noodzaak aan innovatie. Want als een overkapte Antwerpse ring morgen meer kansen biedt om CO2 te capteren, dan zetten we grote stappen om de uitstoot te reduceren en CO2 binnen te brengen in het circulair denken.CO2 capteren is zeker niet de enige innovatiemogelijkheid. Ook het slimmer maken van renovatieprocessen is een kans. Familiebedrijven kunnen een belangrijke rol opeisen in een markt die ruimte biedt aan soms kleinschalige innovatieve initiatieven in samenwerking met de overheden en federaties. Het groeperen van kmo's kan bedrijven inspireren en stimuleren om innovaties verder uit te rollen.Om in te schatten waar kansen liggen om te innoveren, is het in de eerste plaats belangrijk om goed de waardeketen in te schatten. Uit de noden van bijvoorbeeld smart cities blijkt dat heel wat bedrijven uit diverse sectoren met een innovatieve oplossing kunnen bijdragen tot een duurzamer geheel. Specialisten in watercaptatie, groenvoorzieningen, mobiliteit, data, ... allemaal kunnen ze hun wagonnetje vasthaken aan een duurzaam vastgoedproject. Daarnaast kan elk bedrijf ook nadenken over de eigen productie. Hoe cradle to cradle werkt u echt? Denk na over de totale levenscycluskostprijs, bestudeer de energiebalans van uw materialen en durf kritisch te kijken naar bijvoorbeeld grondstoffen of plantages. In veel familiebedrijven zien we dat het enthousiasme van een nieuwe generatie een katalysator kan zijn. Het is belangrijk om van daaruit een draagvlak te creëren rond duurzame innovatie. Zeker in kmo's start die innovatie vanuit mensen. Praat goed door wat zal veranderen, identificeer mensen die de verandering trekken en zoek partners om te compenseren wat u als bedrijf niet in huis hebt. Het zijn stuk voor stuk ingrepen die ervoor zorgen dat u als bedrijf verder gaat kijken dan de pure CO2-uitstoot van uw onderneming, en ruimer bijdraagt tot het terugdringen van de klimaatverandering.