Het inzetten van interim-managers staat niet haaks op die benadering voor de lange termijn. Want als ze de langetermijnstrategie in de praktijk willen omzetten en de strategische doelstellingen realiseren, willen familiebedrijven de sterkste expertise inzetten. In dat opzicht kan het verfrissend werken indien het bedrijf tijdens strategische kantelmomenten tijdelijk wordt versterkt met een interim-manager die in verschillende bedrijven en sectoren ervaring heeft en de ontbrekende expertise kan inbrengen. Door die brede ervaring en neutrale positie kan hij op zijn beurt de bedrijfsvoering naar een hoger niveau tillen.

Hierdoor is de interim-manager ideaal geplaatst als leider voor tijdelijke veranderings- en verbeteringsprocessen. Die kunnen gaan van financiën, logistiek, over productie en verkoop tot zelfs human resources en algemeen management. Vooral voor innovatie en digitalisering van deze processen zijn tijdelijke managers ook in familiebedrijven gewild. Naar analogie met een externe CEO brengt een tijdelijke manager extra neutraliteit en objectiviteit in het familiebedrijf.

Naar analogie met een externe CEO brengt een tijdelijke manager extra neutraliteit en objectiviteit in het familiebedrijf.

De interim-manager werkt in functie van de vastgelegde strategie en opereert onafhankelijk van eventuele strekkingen in de familie. Al is het cruciaal dat de hele familie akkoord gaat met de opdracht en de verantwoordelijkheden van de interim-manager.

De nieuwe generatie

De brede kennis en onafhankelijke blik van een ervaren interim-manager is in familiebedrijven vaak ook een antwoord op de vraag van een nieuwe generatie tot verdere professionalisering van het bedrijf. Voor die nieuwe generatie vormen interim-managers niet alleen een ideaal klankbord, maar nemen ze daarnaast geregeld de rol op van coach of mentor. Op die manier worden de nieuwelingen ook klaargestoomd voor de toekomst en de opvolging. Die tijdelijke oplossing is een ideale opstap voor de nieuwe generatie. Met de steun van een beslagen interim-manager leiden ze de vernieuwing in goede banen.

Voor de nieuwe generatie vormen interim-managers niet alleen een ideaal klankbord, maar nemen ze daarnaast geregeld de rol op van coach of mentor.

De mooiste successen ontstaan als het familiebedrijf rekening houdt met een aantal factoren. Enerzijds een sterke match tussen de persoonlijkheid van de interim-manager en de eigenheid van het familiebedrijf. Anderzijds een verband tussen de expertise van de interim-manager en de specifieke opdracht. Daarnaast een duidelijk afgelijnde opdracht die gedragen wordt door alle familiale betrokkenen. En tot slot een open en transparante communicatie en nauwlettende opvolging gedurende de looptijd van de tijdelijke opdracht. Samengevat: het flexibel inzetten van externe expertise via een interim-manager is geen pure korte termijnoplossing, maar werkt zelfs versterkend bij het uittekenen van een langetermijnstrategie en vormt een katalysator voor de innovatie van een familiebedrijf.

Veerle Vastmans,

Head of BDO Interim Management

Het inzetten van interim-managers staat niet haaks op die benadering voor de lange termijn. Want als ze de langetermijnstrategie in de praktijk willen omzetten en de strategische doelstellingen realiseren, willen familiebedrijven de sterkste expertise inzetten. In dat opzicht kan het verfrissend werken indien het bedrijf tijdens strategische kantelmomenten tijdelijk wordt versterkt met een interim-manager die in verschillende bedrijven en sectoren ervaring heeft en de ontbrekende expertise kan inbrengen. Door die brede ervaring en neutrale positie kan hij op zijn beurt de bedrijfsvoering naar een hoger niveau tillen.Hierdoor is de interim-manager ideaal geplaatst als leider voor tijdelijke veranderings- en verbeteringsprocessen. Die kunnen gaan van financiën, logistiek, over productie en verkoop tot zelfs human resources en algemeen management. Vooral voor innovatie en digitalisering van deze processen zijn tijdelijke managers ook in familiebedrijven gewild. Naar analogie met een externe CEO brengt een tijdelijke manager extra neutraliteit en objectiviteit in het familiebedrijf. De interim-manager werkt in functie van de vastgelegde strategie en opereert onafhankelijk van eventuele strekkingen in de familie. Al is het cruciaal dat de hele familie akkoord gaat met de opdracht en de verantwoordelijkheden van de interim-manager.De nieuwe generatieDe brede kennis en onafhankelijke blik van een ervaren interim-manager is in familiebedrijven vaak ook een antwoord op de vraag van een nieuwe generatie tot verdere professionalisering van het bedrijf. Voor die nieuwe generatie vormen interim-managers niet alleen een ideaal klankbord, maar nemen ze daarnaast geregeld de rol op van coach of mentor. Op die manier worden de nieuwelingen ook klaargestoomd voor de toekomst en de opvolging. Die tijdelijke oplossing is een ideale opstap voor de nieuwe generatie. Met de steun van een beslagen interim-manager leiden ze de vernieuwing in goede banen.De mooiste successen ontstaan als het familiebedrijf rekening houdt met een aantal factoren. Enerzijds een sterke match tussen de persoonlijkheid van de interim-manager en de eigenheid van het familiebedrijf. Anderzijds een verband tussen de expertise van de interim-manager en de specifieke opdracht. Daarnaast een duidelijk afgelijnde opdracht die gedragen wordt door alle familiale betrokkenen. En tot slot een open en transparante communicatie en nauwlettende opvolging gedurende de looptijd van de tijdelijke opdracht. Samengevat: het flexibel inzetten van externe expertise via een interim-manager is geen pure korte termijnoplossing, maar werkt zelfs versterkend bij het uittekenen van een langetermijnstrategie en vormt een katalysator voor de innovatie van een familiebedrijf.